2016 m. kovo mėn. Sistela rekomendacijos skaičiuojamosios kainos nustatymui

2016 04 06
1. Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos
(pagal 2016 m. kovo mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas).   
 Statybos resursų skaičiuojamųjų kainų kainynas sudarytas rinkos duomenų pagrindu pagrindinėms statybos resursų grupėms: medžiagoms, mechanizmų eksploatacijai bei darbo jėgai. Kainyne pateikiamos orientacinės statybos resursų, atstovaujančių įvairias statybos darbų sferas, kainos.
 
2. Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai
(pagal 2016 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas).
 Kainynas sudarytas atlikus apskaičiavimus pagal sustambintus statybos darbus, vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principais, darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvais bei skaičiuojamosiomis resursų kainomis.

 

3. Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai
(pagal 2016 m. kovo mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas).
 Kainyne pateikiami kainų rodikliai statinių grupėms pagal statinių paskirtis ir apskaičiuoti statinio tūrio, ploto arba ilgio matavimo vienetui. Kainų rodikliai apskaičiuoti atskirai naujai statinių statybai ir atskirai rekonstrukcijai. Kainynas apima gyvenamos ir negyvenamos paskirties statinių grupes, susisiekimo komunikacijas ir jų statinius, inžinerinius tinklus ir kitus statinius. Skaičiavimai atlikti ir rodikliai sudaryti statinių analogų pagrindu pagal statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principus bei normatyvus.

 

4. Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos
(pagal 2016 m. kovo mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas).
Kainyną sudaro pastatų atnaujinimo bendrųjų ir specialiųjų darbų aprašymai, darbų sudėtys, matavimo vienetai ir pagal statinių skaičiuojamųjų kainų nustatymo principus apskaičiuotos darbų kainos. Darbų kainos apskaičiuotos įvertinant visas išlaidas, kurios gali būti patiriamos, vykdant pastatų konstrukcijų atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Kainyno rodikliai rekomenduojami taikyti (kaip papildomas infoermacijos šaltinis) atliekant investicijų poreikio pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbams apskaičiavimus

 

5. Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai.
N57P Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Automobilių kelių statybos darbai. 1 papildymas
Normatyvai skirti automobilių kelių statybos darbų sąnaudų apskaičiavimams: apsauginių kelio aptvėrimų įrengimas, gabarito vartų įrengimas, apšvietimo stulpų apsaugos (atitvarais) įrengimas, stovų dviračiams statyti montavimas, šviesoforų įrengimas, cinkuotų apšvietimo stulpų, gembių kronšteinų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, ant gelžbetoninių konstrukcijų, ant apšvietimo stulpų, paviršinio vandens surinkimo sistemų įrengimas, sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo ) juosta, temperatūrinių siūlių dangoje įrengimas panaudojant juostas su inkarais, autobusų – troleibusų stotelių paviljonų įrengimas, montavimas, demontavimas, perkėlimas, asfalto dangos konstrukcijos įrengimas, kai pagrindas vieno sluoksnio ir dviejų sluoksnių.