Informaciniai leidiniai ir duomenų bazės atnaujinimai 2016 spalio mėn.

2016 11 02
1. Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos
(pagal 2016 m. spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas).   
 Statybos resursų skaičiuojamųjų kainų kainynas sudarytas rinkos duomenų pagrindu pagrindinėms statybos resursų grupėms: medžiagoms, mechanizmų eksploatacijai bei darbo jėgai. Kainyne pateikiamos orientacinės statybos resursų, atstovaujančių įvairias statybos darbų sferas, kainos.
 
2. Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai
(pagal 2016 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas).
 Kainynas sudarytas atlikus apskaičiavimus pagal sustambintus statybos darbus, vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principais, darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvais bei skaičiuojamosiomis resursų kainomis.

 

3. Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai
(pagal 2016 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas).
 Kainyne pateikiami kainų rodikliai statinių grupėms pagal statinių paskirtis ir apskaičiuoti statinio tūrio, ploto arba ilgio matavimo vienetui. Kainų rodikliai apskaičiuoti atskirai naujai statinių statybai ir atskirai rekonstrukcijai. Kainynas apima gyvenamos ir negyvenamos paskirties statinių grupes, susisiekimo komunikacijas ir jų statinius, inžinerinius tinklus ir kitus statinius. Skaičiavimai atlikti ir rodikliai sudaryti statinių analogų pagrindu pagal statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principus bei normatyvus.

 

4. Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos
(pagal 2016 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas).
Kainyną sudaro pastatų atnaujinimo bendrųjų ir specialiųjų darbų aprašymai, darbų sudėtys, matavimo vienetai ir pagal statinių skaičiuojamųjų kainų nustatymo principus apskaičiuotos darbų kainos. Darbų kainos apskaičiuotos įvertinant visas išlaidas, kurios gali būti patiriamos, vykdant pastatų konstrukcijų atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Kainyno rodikliai rekomenduojami taikyti (kaip papildomas infoermacijos šaltinis) atliekant investicijų poreikio pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbams apskaičiavimus
 
Administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimai.
 
(pagal 2016 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas).
Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai.
 
(pagal 2016 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas).
Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai.
 

N5P rinkinys.  Poliai ir gręžtiniai pamatai (1 papildymas)

N6P rinkinys. Monolitinės betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos (1 papildymas)

N10P rinkinys.  Medinės konstrukcijos (1 papildymas)

N12P rinkinys.  Stogai (1 papildymas)

N57P rinkinys.  Automobilių kelių statybos darbai (2 papildymas)

R61P rinkinys  Aplinkos tvarkymo, statinių remonto ir priežiūros darbai (3 papildymas)