Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų kainynas NTK2017

2017 01 02

Gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai
Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK2017 yra skirtas statinių bei jų dalių kainos apskaičiavimams pagal atkuriamosios vertės metodą ir taikomas, siekiant nustatyti esamos fizinės būklės ir esamų eksploatacinių bei naudingumo savybių gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų bei kitų statinių atkūrimo kaštus, atsižvelgiant į statinių naudojimo (eksploatavimo) trukmę