Patikslinimai sąmatų skaičiavimams nuo 2019

2018 12 27

 

REKOMENDACIJOS statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui nuo 2019 m.

Rekomendacijų atnaujinimo pagrindas -2019 m.  įsigaliojantys teisės aktai:

LR Valstybinio socialinio draudimo 2018 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. XIII-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas;

LR Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2019 metų rodiklių patvirtinimo 2018 m. gruodžio 11 d. įstatymas Nr. XIII-1719:

 

Nustatant statinių statybos skaičiuojamąsias kainas pagal 2018 m. spalio mėn. skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijas, taikyti tokius patikslintus rodiklius:

1. Statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijose nurodytoms 2018 m. spalio mėn darbo valandos kainoms taikyti koeficientą  1,289;

2. Apskaičiuojant pridėtines išlaidas nuo darbo užmokesčio skaičiuojamojoje kainoje, taikyti 20,9 procento rodiklio dydį;

3. Nustatant socialinio draudimo išlaidų dalį nuo skaičiuojamojoje kainoje apskaičiuoto darbo užmokesčio, taikyti bendrąjį socialinio draudimo įmokų tarifą 1,47 procento bei garantinio fondo ir ilgalaikio nedarbo įmokų  tarifą 0,32 procento