Parengėme duomenų bazės atnaujinimus 2019 spalio mėn

2019 11 12

Uždaroji akcinė bendrovė „Sistela“ atnaujino rekomendacijas statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui pagal 2019 m. spalio mėn. rinkos kainas ir rodiklius: 

1. Kainynai:

1.1. Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos (pagal 2019 m. spalio mėn. resursų rinkos kainas);

1.2. Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai (pagal 2019 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas);

1.3. Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai (2019 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas);

1.4. Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (2019 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas);

2. Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų (pagal 2019 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas):

2.1. Administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimai;

2.2. Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbų kainų apskaičiavimai;

2.3. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai 

3. Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai melioracijos statinių statybos darbams. 

3.1. Rinkinys  MN3P  Drenažo statiniai. 1 Papildymas