Atnaujinome Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyną NTK2020

2020 01 02

Kainynas NTK2020

Gyvenamieji pastatai, negyvenamieji pastatai 

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechniniai ir kiti statiniai

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK2020 yra skirtas statinių bei jų dalių kainos apskaičiavimams pagal atkuriamosios vertės metodą ir taikomas, siekiant nustatyti esamos fizinės būklės ir esamų eksploatacinių bei naudingumo savybių gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų bei kitų statinių atkūrimo kaštus, atsižvelgiant į statinių naudojimo (eksploatavimo) trukmę