Sistela atnaujino statybos skaičiuojamųjų kainų rekomendacijas pagal 2020 m. balandžio mėn kainas

2020 05 25

UAB Sistela parengė rekomendacijų atnaujinimus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui pagal 2020 m. balandžio mėn. rinkos kainas ir rodiklius:

1. Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos 

2. Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai;

3. Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai;

4. Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos

5. Darbo medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai:  N27P  Automobilių kelių statybos darbai. 1 Papildymas