Atnaujintos Sistela rekomendacijos pagal 2020 spalio mėn. kainas

2020 11 08

UAB Sistela parengė rekomendacijų atnaujinimus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui pagal 2020 m. spalio mėn. rinkos kainas ir rodiklius:

1. Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos 

2. Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai;

3. Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai;

4. Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos