Bėgių grandžių demontavimas

Geležinkelio ant tilto išardymas atskirais elementais

Iešmų, bėgių sankryžų ir kryžminių sąvažų išardymas kelyje

Iešmų išardymas bazėje

Kelio ir iešmų tiesinimas

Iešmų ir bėgių sankryžų tiesinimas

Besandūrių kelių įrengimas

Bėgių grandžių keitimas

Besandūrių kelių suvirintų bėgių keitimas į sandūrinių kelių bėgius

Besandūrinių kelių keitimas į standartinių ilgių gardelių grandis, pjaunant bėgius

Besandūrių kelių keitimas į standartinių ilgių gardelių grandis, pjaunant bėgius ir išpjaunant tranšėjas pabėgių galuose rotorinėmis mašinomis

Besandūrių kelių keitimas į standartinių ilgių gardelių grandis, pjaunant bėgius ir pakeičiant balastą, kai pabėgiai gelžbetoniniai

Besandūrių kelių keitimas į standartinių ilgių gardelių grandis, pjaunant bėgius, pakeičiant balastą ir įrengiant geotekstilės paklotą, kai pabėgiai gelžbetoniniai

Iešmų ir prijungimo grandžių pakeitimas

Balasto gilusis valymas arba pakeitimas

Kelio tiesinimas per vieno kelio pervažos ruožą pagal galiojančiūs techninius reikalavimus, kai pervaža iš gelžbetoninių plokščių

Kelio tiesinimas per vieno kelio pervažos ruožą pagal galiojančiūs techninius reikalavimus, kai pervaža iš gelžbetoninių plokščių ir pabėgiai mediniai

Kelio tiesinimas per dviejų kelių pervažos ruožą pagal galiojančiūs techninius reikalavimus, kai pervaža iš gelžbetoninių plokščių

Kelio tiesinimas per dviejų kelių pervažos ruožą pagal galiojančiūs techninius reikalavimus, kai pervaža iš gelžbetoninių plokščių ir pabėgiai mediniai

Pervažos per vieną kelią išardymas

Pervažos pakloto išardymas ir montavimas, rekonstruojant geležinkelį

Geležinkelio pervažų tipo „Edilon“ arba lygiaverčių tipų per vieną kelią remonto darbai

Geležinkelio pervažų tipo „Edilon“ arba lygiaverčių tipų per du kelius remonto darbai

Kelio ir iešmų perstūmimas

Kiti darbai

Kiekis krepšelyje: