110 kV įtampos galios transformatoriaus techninė priežiūra, remontas
Galios transformatoriaus 110 kV įtampos įvadų techninė priežiūra, keitimas
110 kV įtampos galios transformatoriaus neutralės įžemiklių, iškroviklių, viršįtampių ribotuvų remontas, techninė priežiūra
35 kV įtampos galios transformatorių remontas, techninė priežiūra
35 kV įtampos atvirosios skirstyklos techninė priežiūra, remontas
35 kV įtampos šynų tilto techninė priežiūra, remontas
35 kV viršįtampių ribotuvų keitimas
35 kV įtampos alyvinių jungtuvų techninė priežiūra, remontas, keitimas
35 kV įtampos skyriklių, skirtuvų, trumpiklių techninė priežiūra, remontas, keitimas
35 kV įtampos srovės transformatorių techninė priežiūra, remontas
35 kV įtampos įtampos transformatorių techninė priežiūra, remontas
35 kV įtampos ryšių kondensatorių, ryšių užtvėriklių techninė priežiūra,
remontas, keitimas
35 kV įtampos uždarosios skirstyklos techninė priežiūra, remontas
35 kV įtampos narvelių techninė priežiūra, remontas
10 kV įtampos skirstyklos, šynų tiltų (orinių) techninė priežiūra, remontas
6 – 10/0,4 kV įtampos galios transformatorių (kompensacinių ričių) techninė priežiūra, remontas, keitimas
6 – 35 kV įtampos kompensacinių ričių techninė priežiūra, remontas
6 – 35 kV įtampos vienpolių, įrengtų lauke, skyriklių techninė priežiūra,
remontas, keitimas
10 kV įtampos narvelių techninė priežiūra, remontas
10 kV įtampos renkamųjų šynų skirstyklose techninė priežiūra, remontas
10 kV įtampos jungtuvų techninė priežiūra, remontas, keitimas
10 kV įtampos galios skyriklių,  techninė priežiūra, remontas, keitimas
10 kV įtampos įtampos transformatorių techninė priežiūra, remontas, keitimas
10 kV įtampos srovės transformatorių techninė priežiūra, remontas, keitimas
10 kV įtampos izoliatorių, viršįtampių ribotuvų keitimas
Stacionariosios akumuliatorių baterijos techninė priežiūra
Transformatorių pastotės įžeminimo įrenginio remontas
35 – 110 kV įtampos galios transformatorių dažymas
Gelžbetoninių portalų remontas
10/0,4 kV įtampos galios transformatoriaus techninė priežiūra, remontas
10 kV įtampos skirstomojo punkto įžeminimo įrenginio remontas
Kiekis krepšelyje: