NTK 2021 kainynai internetu

2021 01 04

Atsižvelgdami į vartotojų poreikius dirbant nuotoliniu būdu, taip aktualios informacijos pateikimo operatyvumą, perkėlėme dalį mūsų paslaugų bei duomenų bazių į debesijos principais organizuotas duomenų saugyklas. Bendradarbiaujant su partneriais (UAB InnoBIM) parengėme vartotojams pritaikytą informacinę sistemą Bimgates.LT su internetinės prieigos galimybėmis, informacijos paieškos, skaičiavimų vykdymo, kontrolės bei saugojimo funkcionalumais ir siūlome prisijungimo licencijas, su galimybe naudotis statinių atkūrimo kaštų (statybinės) vertės kainynais (NTK) ir atkūriamosios vertės skaičiavimais.  

 2021 metais  informacinė sistema Bimgates.LT bus toliau vystoma ir numatome įjungti naujus funkcionalumus, tokius kaip statybos darbų kainų skaičiavimai, sustambintų statybos darbų kainynai, pastatų renovacijos kainynai,statinių palyginamieji kainų rodikliai.  

Nuoroda registracijai prie sistemos: https://app.bimgates.lt/

Konsultacijos telefonu: +370 698 39329