Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbų kainų apskaičiavimai pagal statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principus.

Kiekis krepšelyje: