Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas  yra skirtas statinių bei jų dalių kainos apskaičiavimams pagal atkuriamosios vertės metodą ir taikomas, siekiant nustatyti esamos fizinės būklės ir esamų eksploatacinių bei naudingumo savybių gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų atkūrimo kaštus. Šio kainyno informaciniai duomenys, įvertinus statinių statybos ypatumus, taip pat gali būti naudojami planuojant investicijų poreikį statinių statybos ir rekonstrukcijos darbams.
Šioje kainyno dalyje pateikiami gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatų atkuriamosios vertės kainų rodikliai pagal grupes:
Gyvenamieji pastatai:
vieno - dviejų butų pastatai;
trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai;
įvairioms socialinėms grupėms pastatai.
Negyvenamieji pastatai:
prekybos paskirties pastatai;
sandėliavimo paskirties pastatai;
paslaugų paskirties pastatai;
gamybos ir pramonės paskirties pastatai;
administracinės paskirties pastatai;
maitinimo paskirties pastatai;
pagalbinio ūkio paskirties pastatai;
kitos (ūkio, fermų) paskirties pastatai;
viešbučių paskirties pastatai;
poilsio paskirties pastatai;
gydymo paskirties pastatai;
kultūros paskirties pastatai;
mokslo paskirties pastatai;
kitos (sodų) paskirties pastatai;
kitos (šiltnamių) paskirties pastatai;
transporto paskirties pastatai;
garažų paskirties pastatai;
sporto paskirties pastatai;
religinės paskirties pastatai;
specialiosios paskirties pastatai;
kitos paskirties pastatai.
Kainyną sudaro lentelės, kuriose pateikiamos statinio tūrio ar ploto vieneto kainos, apskaičiuotos įvertinant pagrindinių statinio konstrukcijų skirtumus. Pagrindinės statinio konstrukcijos apibūdinamos pagal esminių (dominuojančių) konstrukcijų medžiagas.
Atskirų konstrukcinių elementų įkainavimui, pagal kiekvieną pastatų paskirties grupę, kainyno lentelėse pateikiami elementų lyginamieji svoriai statinio kainoje.

 

 

 

 

Kiekis krepšelyje: