Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas  yra skirtas statinių bei jų dalių kainos apskaičiavimams pagal atkuriamosios vertės metodą ir taikomas, siekiant nustatyti esamos fizinės būklės ir esamų eksploatacinių bei naudingumo savybių susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų bei kitos paskirties statinių atkūrimo kaštus. Šio kainyno informaciniai duomenys, įvertinus statinių statybos ypatumus, taip pat gali būti naudojami planuojant investicijų poreikį statinių statybos ir rekonstrukcijos darbams.
Šioje kainyno dalyje pateikiami susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų statinių atkuriamosios vertės kainų rodikliai pagal statinių grupes:
Susisiekimo komunikacijos:
keliai;
keliai (gatvės);
kiti susisiekimo inžineriniai statiniai;
geležinkeliai;
oro uostų (aerodromų) statiniai;
vandens uostų statiniai;
Inžineriniai tinklai:
lauko vandentiekio tinklai;
nuotekų šalinimo tinklai;
šilumos tiekimo lauko tinklai;
elektros tinklai;
nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos;
naftos tinklai (naftotiekis);
dujų tinklai (dujotiekis);
Kiti statiniai:
hidrotechnikos statiniai;
sporto paskirties inžineriniai statiniai;
kitos paskirties statiniai.
Kainyną sudaro lentelės, kuriose pateikiamos statinio tūrio ar ploto vieneto kainos, apskaičiuotos įvertinant pagrindinių statinio konstrukcijų skirtumus.

Kiekis krepšelyje: