PASTATŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ KAINŲ REKOMENDACIJŲ SUDĖTIS

I Bendrieji statybos darbai

1. Cokolio šiltinimo darbai 

2. Sienų šiltinimas 

3. Rūsio lubų šiltinimas     

4. Grindų šiltinimas           

5. Stogų atnaujinimas          

6. Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas                

II Specialieji statybos darbai 

7. Elektros instaliacijoa atnaujinimas (modernizavimas)                   

8. Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

9. Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos vamzdynų įrengimas.                 

10. Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas             

11. Šildymo sistemų remontas                

12. Ventiliacijos sistemų atnaujinimas.   

13. Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas            

14. Pastato išorinio drenažo įrengimas.  

15. Priešgaisrinės saugos įrenginių sistemos modernizavimas           

16. Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas   

17. Liftų atnaujinimas (modernizavimas)                    

III Kiti statybos darbai

18.Kiti bendrieji statybos darbai

19. Kiti specialieji statybos darbai

IV. Atsinaujinančių energijos šaltinių ir dujinių katilų įrengimo darbai

20. Atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimo darbai

20.1. Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas

20.2. Mažo galingumo vėjo jėgainių įrengimas

20.3. Geoterminio šildymo gruntas / vanduo įrengimas šildymui ir karšto vandens ruošimui

20.4. Geoterminio šildymo oras / vanduo įrengimas šildymui ir karšto vandens ruošimui

20.5. Biokuro katilų katilinių įrengimas

20.6. Terminių saulės kolektorių sistemų montavimas

21. Dujinių katilų įrengimas

21.1. Mažo galingumo dujinių katilų montavimas

21.2. Dujinio kuro katilų katilinių įrengimas

Kiekis krepšelyje: