Kainynai ir normatyvai Internetu

2021 02 11

Jau galite registruotis  ir naudotis internetinės prieigos priemonėmis tokiais Sistela kainynais (aktualaus bei istorinių laikotarpių  versijomis)

10 dienų nemokamai 

1. Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų statybinės vertės kainynai (pastatai ir inžineriniai statiniai)

2. Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai

3. Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai

4. Pastatų atnaujinimo (renovacijos)  darbų skaičiuojamosios kainos

Nuoroda registracijai prie sistemos: bimgates.lt