Skelbimai

Sistela programų naudotojams:

2017 kovo mėn. normatyvinės bazės suformuotus atnaujinimus  CD gausite registruotu laišku. Pageidaujantiems gauti atnaujinimus skubos tvarka - prašome susisiekti su vadybininkais arba parašyti žinutę info@sistela.lt. Taip pat labai prašome patikrinti ir suderinti atsiskaitymų likučius pagal buhalterinę apskaitą. Skolininkams atnaujinimai nebus instaliuojami. 

Numatomas spausdintų leidinių platinimas -balandžio 24d.

 
Kainyno NTK2015 atitaisymas
Informuojame apie Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų statybinės vertės kainyno NTK2015 lentelėse pastebėtus netikslumus
(praleistas skaičius lentelėse NTK 2015-2.1.18 ir NTK 2015-5.3.10 nurodytoje kainoje Eur)
Kainyno lentelėse NTK 2015-2.1.18 ir NTK 2015-5.3.10 Kiti degalinių statiniai, p. 2.4. vieneto kaina turi būti -96566,00Lt/27967,45Eur.
(patikslintas kainos matavimo vienetas)
Kainyno lentelėje NTK 2015-3.4.8 Geležinkelio aikštelės (platformos) 1m2 aikštelės ploto statybos kaina pateikiama Lt / Eur
Kainyno lentelėje NTK 2015-4.7.1 Plieniniai magistralinio dujotiekio vamzdynai grafoje 6 (išorinis vamzdžių skersmuo 720 mm), nurodyta vieneto kaina tūkst. Lt/tūkst. Eur turi būti 1288,00/373,03
 

 

 

 

 

 

 

  • Teikiame paslaugas apskaičiuojant šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) kainas ir jų pagrindimus. Parengiame normatyvus, sąmatas, tarifus.
  • Parengėme Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyną NTK 2014

          Dėmesio: pateikiame kainyno lentelės NTK 2013-3.2.3 atitaisymą

          Dėmesio: Kainyno NTK 2010-2.4.14 lentelės atitaisymas ( peržiūrėti čia)

  • Pastabas bei pasiūlymus  dėl kainininkų ir normatyvų priimame  info@sistela.lt.