Parengėme darbo medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvų rinkinių papildymus

2010 11 03

N26P rinkinys.  ŠILUMOS IZOLIAVIMO DARBAI

1. INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGINIŲ IZOLIAVIMAS    
2. PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ ŠILTINIMAS    
3. STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ PRIEŠGAISRINĖ IZOLIACIJA

 

R61P rinkinys. APLINKOS TVARKYMO, STATINIŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBAI (2 papildymas)

1. PASTATŲ KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ TECHNINĖ APŽIŪRA     
2. PASTATŲ REMONTAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA     
3. PASTATŲ ATITVARŲ REMONTAS IR ATNAUJINIMAS