Leidiniai

Sąnaudų normatyvai

Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
N1, N8, N12, N15, N20, N22, N23, N26, N41, N46, N51
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Rinkinyje pateikiami darbo medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai tpkiems darbams: apsauginių kelio aptvėrimų įrengimas, gabarito vartų įrengimas, apšvietimo stulpų apsaugos (atitvarais) įrengimas, stovų dviračiams statyti montavimas, šviesoforų įrengimas, cinkuotų apšvietimo stulpų, gembių kronšteinų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, ant gelžbetoninių konstrukcijų, ant apšvietimo stulpų, paviršinio vandens surinkimo sistemų įrengimas, sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo ) juosta, temperatūrinių siūlių dangoje įrengimas panaudojant juostas su inkarais, autobusų – troleibusų stotelių paviljonų įrengimas, montavimas, demontavimas, perkėlimas, asfalto dangos konstrukcijos įrengimas, kai pagrindas vieno sluoksnio ir dviejų sluoksnių
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Rinkinyje pateikiami elektros apšvietimo įrenginių ir kabelinių linijų montavimo darbų sąnaudų normatyvai tokioms darbų grupėms: kabelių linijų tiesimas, įvadinių paskirstymo įrenginių montavimas, elektros instaliacijos įrengimas, prietaisų, aparatų, blokų montavimas spintose, šildymo kabelių sistemos įrengimas, atraminių konstrukcijų montavimas, šviestuvų montavimas, pastatų žaibosaugos įrengimas.
Kiekis krepšelyje:
Rinkinyje pateikiami darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai, skirti sąnaudų žiniaraščių bei sąmatinių apskaičiavimų parengimui,vykdant pastatų atnaujinimo darbus. Rinkinyje pateikiami normatyvai tokiems darbams: žemės darbai, remontuojant pamatus; pastatų drenažo įrengimas; pamatų remontas; nuogrindų atstatymas; cokolių šiltinimas; cokolių apdaila; karkaso įrengimas rūsio lubų šiltinimui; rūsio lubų šiltinimas; apšiltintų rūsio lubų apdaila; šiltinamų sienų remontas; karkaso įrengimas sienų šiltinimui; sienų šiltinimas; apšiltintų sienų apdaila; langų ir durų blokų keitimas; langų ir durų aptaisymas; langų ir durų angokraščių aptaisymas; balkonų ir lodžijų stiklinimas; balkonų ir lodžijų aptaisymas; balkonų ir lodžijų angokraščių aptaisymas; balkonų remontas; stogų konstrukcijų ardymas; stogų konstrukcijų atstatymas; stogų šiltinimas; stogų dangų įrengimas; plokščių stogų dangos; kitų stogų konstrukcinių elementų įrengimas; kiti darbai
Kiekis krepšelyje:
Rinkinyje pateikiami darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai, skirti sąnaudų žiniaraščių bei sąmatinių apskaičiavimų parengimui,vykdant pastatų atnaujinimo darbus. Rinkinyje pateikiami normatyvai tokiems darbams: Elektros instaliacijos modernizavimas Pastatų vandentiekis, nuotekų šalintuvas, drenažas Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos vamzdynų įrengimas Šildymo ir karštojo vandens apskaitos sistemos Šildymo sistemos remontas Kiti vandentiekio, šildymo sistemos remonto darbai Liftų atnaujinimas (modernizavimas) Ventiliacijos atnaujinimas Priešgaisrinės saugos įrenginių sistemos modernizavimas
Kiekis krepšelyje:
Rinkinyje pateikiami sąnaudų normatyvai atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro katilų), dujinių katilų įrengimo darbams.
Kiekis krepšelyje:
Rinkinyje pateikiami darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai dujų tiekimo vamzdynų ir kitų inžinerinių statinių montavimui. Šiame rinkinyje pateikiami sąnaudų normatyvai vamzdžių ir fasoninių dalių klojimui tranšėjose, virš žemės ir įtraukimui į dėklus, uždaromosios armatūros montavimui, vamzdžių jungčių izoliavimui, vamzdynų pneumatiniam bandymui, bei kitiems darbams susijusiems su dujų tiekimo tinklų klojimo darbais
Kiekis krepšelyje:
Rinkinyje pateikiami darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai paruošiamiesims darbams kelių statybai, žemės darbams, tvirtinimo darbams, kelio dangos konstrukcijų įrengimui, pralaidų įrengimui, apsauginių kelio aptvėrimų įrengimui, kelio ženklinimo darbams, vandens surinkimo ir nuvedimo sistemų įrengimui
Kiekis krepšelyje:
Rinkinyje pateikiami darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai šilumos tiekimo vamzdynų ir kitų inžinerinių statinių montavimui. Šiame rinkinyje pateikiami sąnaudų normatyvai vamzdžių ir fasoninių dalių klojimui pereinamuose kanaluose, virš žemės tranšėjose ir įtraukimui į dėklus, uždaromosios ir apsauginės armatūros montavimui, vamzdžių termoizoliuotų jungčių izoliavimui, vamzdynų hidrauliniam bandymui ir praplovimui, bei kitiems darbams susijusiems su šilumos tiekimo tinklų klojimo darbais
Kiekis krepšelyje:
Rinkinyje pateikiami darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai kontaktinių tinklų atramų ir traukos pastočių konstrukcijų montavimui, kabelių kanalų įrengimui, kontaktinių tinklų pakabų, laikančių įtaisų ir aparatų montavimui elektrifikuojant geležinkelių transportą
Kiekis krepšelyje:
Kaina:
15.78 €
Rinkinio sudėtyje įtrauktos normatyvų kalkuliacijos tokioms darbų grupėms: 1) Gelžbetoninių ir betoninių vamzdžių klojimas; 2) Plastikinių vamzdžių klojimas; 3) Lauko nuotakyno šulinių ir kolektorių įrengimas; 4) Nuotekų vamzdynų bandymai; 5) Nuotekų vamzdynų prijungimas prie esamų tinklų; 6) Nuotekų valymo sistema; 7) Paviršinio vandens surinkimo sistemos; 8) Drenažo įrengimas; 9) Kiti darbai
Kiekis krepšelyje:
Rinkinyje pateikiami darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai lauko vandentiekio, taip pat kitos paskirties plieninių, ketinių ir plastikinių vamzdynų iki 2,5 MPa slėgio montavimui
Kiekis krepšelyje:
N1 Žemės darbai. N5 Poliai ir nuleidžiamieji šuliniai. N6 Monolitinės betono ir gelžbetonio konstrukcijos. N7 Surenkamos betono ir gelžbetonio konstrukcijos. N8 Mūrinės konstrukcijos. N9 Metalinės konstrukcijos.
Kiekis krepšelyje:
N10 Medinės konstrukcijos. N11 Grindys. N12 Stogai. N13 Statybinių konstrukcijų ir įrenginių apsauga nuo korozijos. N14 Kaimo statybos konstrukcijos. N15 Apdailos darbai.
Kiekis krepšelyje:
N16 Vidaus vamzdynai. N17 Vidaus vandentiekis ir kanalizacija. N18 Vidaus šildymo įrenginiai. N19 Vidaus dujotiekis. N20 Vėdinimas ir oro kondicionavimas
Kiekis krepšelyje:
N16 Vidaus vamzdynai. N17 Vidaus vandentiekis ir kanalizacija. N18 Vidaus šildymo įrenginiai. N19 Vidaus dujotiekis. N20 Vėdinimas ir oro kondicionavimas.
Kiekis krepšelyje:
N26 Šilumos izoliacijos darbai. N28 Geležinkeliai. N30 Tiltai ir pralaidos. N33 Elektros perdavimo linijos. N34 Ryšių, radijo ir televizijos įrenginiai. Akustinės konstrukcijos.
Kiekis krepšelyje:
N4 Gręžiniai. N36 Hidrotechninių statinių žemės konstrukcijos. N37 Hidrotechninių statinių betono ir g/b konstrukcijos. N38 Hidrotechninių statinių akmeninės konstrukcijos. N39, N40, N41, N42, N45, N46, N47, N48
Kiekis krepšelyje:
N1, N6, N7, N8, N9, N10, N13, N15, N22, N46, N47,T1
Kiekis krepšelyje:
N1, N6, N7, N8, N10, N11, N13, N15, N16, N26, N27
Kiekis krepšelyje:
N6, N7, N9, N10, N11, N12, N13, N15, N21, N26, N34, N46
Kiekis krepšelyje:
N13, N26, N45
Kiekis krepšelyje:
N6, N8, N9, N10, N12, N15, N18, N21, N23, N24, N26, N46, T1
Kiekis krepšelyje:
N1, N5, N6, N8, N9, N10, N11, N12, N15, N16, N18, N21, N22, N24, N26, N27, N37, N38, N39, N40, N41, N44, N60
Kiekis krepšelyje:
N8, N9, N10, N11, N13, N15, N21, N23, N27, N34, N46, N60
Kiekis krepšelyje:
N8, N10, N11 N12, N18, N22, N23, N24, N27, N34
Kiekis krepšelyje:
N6, N7, N8, N10, N11, N12, N15, N16, N17, N18, N20, N23, N24
Kiekis krepšelyje:
D1, N1, N21, N33, R33
Kiekis krepšelyje:
N5, N6, N7, N8, N13, N16, N20, N22, N23, N26, N37, N38, N39, N40, N44, N46, N47, N51
Kiekis krepšelyje:
N5, N6, N8, N11, N12, N15, N21, N23, N26, N50
Kiekis krepšelyje:
N5, N6, N8, N10, N12, N13, N15, N17, N20, N21, N22, N24, N27P, N46
Kiekis krepšelyje:
N1, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N26, N46, N50
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Papildymai (iš visų leidinių)
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
N27P Automobilių kelių statybos darbai R27P Automobilių kelių remonto darbai
Kiekis krepšelyje:
(Rinkinio papildymas)
Kiekis krepšelyje:
N21, N33, R33, D1
Kiekis krepšelyje:
N49P Liftų, eskalatorių montavimo darbai, R49P Liftų, eskalatorių remonto darbai, D1P Elektrotechninių įrenginių paleidimo ir derinimo darbai (liftai, eskalatoriai)
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
(Papildymai)
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
(1 papildymas)
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kaina:
24.31 €
R1 Žemės darbai.R2Pamatai. R3 Sienos. R4 Perdangos. R5 Grindys.R6 Pertvaros. R7 Angos.R8 Stogai ir stogų dangos. R9 Laiptai ir priebučiai. R10 Krosnys. R11 Tinkavimo darbai. R13 Aptaisymo darbai. R14 Dažymo darbai. R15, R16, R22, R23
Kiekis krepšelyje:
Kaina:
17.99 €
R17 Centrinis šildymas. R18 Vėdinimas. R19 Vandentiekis ir kanalizacija. R20 Dujotiekis. R21 Elektros montavimo darbai
Kiekis krepšelyje:
R3, R8, R9, R16, R21, R23, R24, R25
Kiekis krepšelyje:
R5, R8, R14, R15, R16, R22, R23, R24, R25
Kiekis krepšelyje:
R7, R8, R11, R14, R15, R16, R17, R19, R23
Kiekis krepšelyje:
R4, R7, R8, R14, R16, R19, R20, R21, R23, R24
Kiekis krepšelyje:
R5, R10, R11, R14, R18, R19, R21, R22, R23
Kiekis krepšelyje:
R5, R7, R8, R11, R14, R16, R17, R19, R23
Kiekis krepšelyje:
R1, R2, R7, R17, R19, R23, R25, R26, R70
Kiekis krepšelyje:
R1, R5, R7, R8, R16, R17, R33
Kiekis krepšelyje:
(Papildymas)
Kiekis krepšelyje:
Kaina:
13.89 €
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kaina:
10.10 €
Kiekis krepšelyje:
Kaina:
14.21 €
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Rinkinyje pateikiami normatyvai skirti apskaičiuoti sąnaudas vamzdynų izoliavimui mineralinės vatos ir porėto sintetinio kaučiuko kevalais, dembliais ir plokštėmis, stačiakampių (ventiliacijos ) kanalų, rezervuarų, katilų, krosnių, kaminų izoliavimui mineralinės vatos dembliais ir plokštėmis, izoliacijos padengimui metalo lakštais ir plastiko danga, pastatų konstrukcijų šiltinimui izoliacinėmis medžiagomis, pastolių įrengimui ir išardymui.
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
(Atramų montavimas)
Kiekis krepšelyje:
Rinkinyje pateikiami normatyvai skirti apskaičiuoti sąnaudas šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynų, įrenginių, apskaitos sistemos ir prietaisų būklės tikrinimui, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros darbams, termoreguliatorių, elektroninių šilumos daliklių montavimui, apskaitos sistemos prietaisų montavimui ir derinimui, rodmenų nuskaitymui ir apdorojimui, silpnų srovių kabelių tiesimui, sienų šiltinimui termoizoliacinėmis apdailos plokštėmis
Kiekis krepšelyje: