Darbų normavimas

Individualios kalkuliacijos, parengtos nepriklausomų ekspertų, gali palengvinti sprendimų priėmimo procedūras santykiuose tarp rangovo bei statytojo.

UAB SISTELA specialistai yra parengę virš 30,000 statybos darbų sąnaudų kalkuliacijų, apimančių bendruosius ir specialiuosius statybos darbus. Tokia duomenų bazė yra pakankama, kad sudaryti statybos darbų sąmatą, tačiau rangovų atliekamų darbų specifika dažnai reikalauja tikslesnio darbų sąnaudų kalkuliavimo, labiau priartinto prie konkrečių sąlygų. Kaskart vis aktualesnis darosi įmonių poreikis kvalifikuotai ir pagrįstai planuoti statybos išteklius, valdyti sąnaudas, pirkimus ir nurašymus.

Mūsų technologai atlieka individualius darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų kalkuliacijų skaičiavimus, Tokiose sąnaudų kalkuliacijose įvertiname konkrečiai atliekamų darbų technologijas, konkrečiai panaudojamus produktus bei kitus ypatumus.