Apie mus

UAB „Sistela" pagrindinė veiklos kryptis orientuota į statybos kainodarą, bei sąmatinius skaičiavimus. Bendrovė yra atestuota įmonė, kuriai suteikta teisė atlikti statinio dalies projektavimo ir ekspertizės darbus statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominės bei sąnaudų kiekių žiniaraščių rengimo srityse. Bendrovės veiklos rizika apdrausta.

Didžiausias bendrovės produktų privalumas - tai galimybė pasiūlyti kompleksinius sprendinius, t. y. ne vien tik taikomąsias programas, bet ir mūsų specialistų parengtus darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus, periodiškai rengiamus bei aktualizuojamus kainynus statybos darbų sąmatų sudarymui, atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentų rengimui, statybos darbų kainos ekspertizei, nekilnojamojo turto vertinimui, investicijų planavimui.

UAB „Sistela" nuo 1992 metų sukaupė plačiausią informacinių duomenų bazę apie statybines medžiagas, mechanizmus, darbo jėgos kainų statistiką. Sukaupta ir sistematizuota duomenų bazė leidžia atlikti įvairius palyginamuosius kainų skaičiavimus, analizuoti kainų dinamiką, vertinti ir prognozuoti statybos kainų pokyčius kintant statybos resursų kainoms, parengti siūlymus dėl statybos darbų skaičiuojamųjų kainų pagrįstumo.

Bendrovėje dirba kvalifikuoti, turintys ilgametį stažą bei patirtį statybos darbų normavimo bei kompiuterizavimo srityse specialistai, susipažinę su statybos standartų, reglamentų, taisyklių bei kitų norminių dokumentų taikymo reikalavimais bei tvarka. Bendrovės darbuotojai dalyvauja praktiškai ruošiant dokumentų projektus statybos kainodaros, skaičiuojamųjų statybos kainų apskaičiavimo klausimais. Bendrovės specialistų paruoštos ir diegiamos kompiuterinės programos sąmatiniams apskaičiavimams bei atliktų statybos darbų apskaitai sėkmingai naudojamos daugelyje šalies įmonių bei mokymo įstaigų.