Leidiniai

Kainynai

Informacinė statybos kainos skaičiavimo sistema bimgates.lt yra internetinė sistema, skirta statinių ir statybos darbų kainų apskaičiavimams. Registruotiems vartotojams suteikiami statinių atkuriamosios vertės ir sąmatų skaičiavimų funkcionalumai, taip pat prieiga prie Sistela parengtų aktualaus bei istorinių laikotarpių kainynų: Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK; Statinių palyginamieji ekonominiai rodikliai; Sustambintų statybos darbų kainynas; Pastatų atnaujinimo (renovacijos) darbų kainynas
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje:
Kiekis krepšelyje: