Informacinė bazė

Statybos resursų poreikio normatyvinę bazę sudaro darbo sąnaudų, mechanizmų eksploatacijos sąnaudų ir medžiagų poreikio normatyvai, apskaičiuoti technologiškai apibrėžtam vienetiniam statybos darbui. Statybos resursų sąnaudų normatyvai nustatomi skaičiavimų, stebėjimų bei ekspertinio vertinimo būdu. Kiekvienu atveju atsižvelgiama į gamintojų, technologų rekomendacijas, medžiagų ir gaminių technines charakteristikas, mašinų ir mechanizmų pajėgumus, jų našumą bei kitus duomenis.
Statybos resursų sąnaudų normatyvuose įvertinama konkreti darbų atlikimo technologija, vidutinė darbininkų kvalifikacija, būtini mechanizmai ir pagrindinės medžiagos. Tais atvejais, kai pagal darbų atlikimo technologiją gali būti panaudojamos alternatyvios medžiagos ar gaminiai ir tai nekeičia darbo sąnaudų ir darbų sudėties, medžiagos ir gaminiai pateikiami atskirame sąraše, bei įvertinamos tokių medžiagų ar gaminių sunaudojimo normos, o jų konkretus aprašymas bei rodikliai pateikiami atsižvelgiant į projekto dokumentus.
Darbo medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai rengiami atskirais rinkiniais  bendriesiems ir specialiesiems statybos, kelių tiesimo darbams, statybos remonto, nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo, įrenginių paleidimo ir derinimo darbams.

Sąnaudų normatyvų pvz.:

N8-135
Stačiakampiai armuoti plytų stulpai m3


Darbo sąnaudos 9.80 žm.val.
Vidutinė kategorija 3.89

489046
Bokštinis kranas 0.45 maš.val.
90029 Armatūrinis plienas, A-I klasės 0.01 t
570101 Keraminės skylėtos plytos (modulinės) 0.311 t.vnt.
600016 Cemento-kalkių skiedinys S5 0.23 m3

Atnaujinti darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvų rinkiniai papildyti kalkuliacijomis su P raide. Skaičiuojant sąmatas, kai naudojami normatyvai su P raide, atsižvelgiant į konkretaus darbo vykdymo variantą yra papildoma galimybė patikslinti tokius parametrus kaip sluoksnio storis, masė, atstumas ir t.t.)

 

 

BENDRIEJI EKONOMINIAI NORMATYVAI

statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui

1. 1. Statybvietės (įrengimo, eksploatavimo ir valdymo) išlaidos, įskaitant numatomas išlaidas aplinkos apsaugai, darbų saugai ir atliktų darbų rezultatų pridavimui:

 - 9% nuo statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, arba

 - 12% nuo kultūros paveldo statinių atkūrimo ir tvarkomųjų statybos darbų skaičiuojamosios kainos, atsižvelgiant į ilgalaikius darbų vykdymo terminus, darbų organizavimo bei technologijos ypatumus, individualaus, variantinio projektavimo, statybos ir tyrinėjimo procesų vientisumą;

1.1. Statybvietės išlaidų paskirstymas pagal paskirtį:

 - 35% statybvietės įrengimo išlaidos;

 - 25% statybvietės eksploatavimo išlaidos;

 - 40% statybvietės valdymo išlaidos.

2. Netiesioginės išlaidos:

 - 10% nuo tiesioginių išlaidų, arba

 - 20,9% pridėtinės išlaidos nuo darbininkų darbo užmokesčio ir

   - 5% pelnas nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų sumos.

3. Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos apskaičiuojamos nuo sklypo paruošimo, statinių ir jų dalių statybos bei įrengimo kainos:

3.1. Naujiems statiniams statyti:

  - 9%, kai statinio skaičiuojamoji kaina iki 0,145 mln. eur;

  - 7%, kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 0,145 iki 1,45 mln. eur;

  - 5%, kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 1,45 mln. eur.

3.2. Statiniams remontuoti ir rekonstruoti:

   10%, kai statinio skaičiuojamoji kaina iki 0,145 mln. eur;

   - 8%, kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 0,145 iki 1,45 mln. eur;

   - 6%, kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 1,45 mln. eur.

3.3. Projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų išlaidų paskirstymas pagal paskirtį:

 - 72% projektavimo darbams (tyrinėjimams, projektavimo sąlygų gavimui, projekto parengimui);

 - 14% statybos techninei priežiūrai;

 - 7% statinio projekto vykdymo priežiūrai;

 - 7% projekto ekspertizei.

4. Statytojo (užsakovo) rezervas:

 - iki 5%, kai statybos trukmė iki vienerių metų;

 - iki 10%, kai statybos trukmė ilgesnė kaip vieneri metai, taip pat statiniams remontuoti, rekonstruoti nepriklausomai nuo statybos trukmės.

 - iki 15%, kai statinio skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sustambintus rodiklius, bei ekspertinius vertinimus.

5. Bendrųjų ekonominių normatyvų dydžiai tikslinami atsižvelgiant į numatomą statinių statybos, remonto ar priežiūros darbų specifiką, darbų apimtis ir kita.

_____________________