NT vertinimui

Informacinės sistemos pagrindą sudaro sustambintas kainynas, kuriame pateikiami kainų rodikliai, sugrupuoti pagal statinių paskirtis ir apskaičiuotos kainos statinio tūrio ar ploto vienetams. Kainų rodikliuose įvertinti esminių statinio konstrukcijų (pamatų, sienų, perdangų, stogo ) skirtumai ir ypatumai. Pagrindinės statinio konstrukcijos apibūdintos pagal dominuojančių konstrukcijų medžiagas. Vidaus vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir šildymo sistemų įrengimo kainos apskaičiuotos įvertinant tokių tinklų įrengimą iki pirmojo šulinio nuo pastato arba iki tokioms sistemoms įrengtos uždaromosios armatūros. Kiekvienoje statinių paskirties grupėje statiniai detalizuoti atsižvelgiant į jų aukštingumą, konstrukcijų įrengimo ypatumus, kitus specifinius požymius, turinčius įtakos kainoms. Atskirų konstrukcinių elementų  (pamatų, sienų, grindų stogo ir pan.) įkainavimas yra atliekamas pagal tokių konstrukcinių elementų orientacinius lyginamuosius svorius statinio kainoje. Bazinės apskaičiuotos statinio atkūrimo vertės patikslinimui, dėl statinio įrengimo ypatumų, yra numatyti įvairūs koeficientai.

 

Vartotojams perduodami produktai ir suteikiamos paslaugos:

 

  • kompiuterinės programos,
  • informacinio aptarnavimo paslaugas

 

 

       spausdinti leidiniai: