Parengėme Nekilniojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyną NTK2020