Sąmatų skaičiavimai internetu

2023 11 13

Bimgates.lt - internetinė sąmatų skaičiavimo sistema. Bet kokiame įrenginyje, prisijungus prie interneto, savarankiškai galite kurti statybos darbų sąmatas pagal statinių statybos skaičiuojamosios kainos principus, naudoti skirtingų šaltinių informacinius duomenis, formuoti sąmatų struktūrą bei taikyti individualius skaičiavimų nustatymus. Sąmatų skaičiavimų modulis integruotas su darbo medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvine baze, aktualaus bei istorinių laikotarpių resursų kainynais.