Sistela rekomendacijos statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui pagal 2018 10 duomenis

2018 11 16

1. Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos

(pagal 2018 m.spalio mėn. darbo, medžiagų, gaminių, mašinų ir mechanizmų eksploatacijos rinkos kainas).   

 Statybos resursų skaičiuojamųjų kainų kainynas sudarytas rinkos duomenų pagrindu pagrindinėms statybos resursų grupėms: medžiagoms, mechanizmų eksploatacijai bei darbo jėgai. Kainyne pateikiamos orientacinės statybos resursų, atstovaujančių įvairias statybos darbų sferas, kainos.

2. Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai

(pagal 2018 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas).

 Kainynas sudarytas atlikus apskaičiavimus pagal sustambintus statybos darbus, vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principais, darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvais bei skaičiuojamosiomis resursų kainomis.

3. Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai

(pagal 2018 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas).

 Kainyne pateikiami kainų rodikliai statinių grupėms pagal statinių paskirtis ir apskaičiuoti statinio tūrio, ploto arba ilgio matavimo vienetui. Kainų rodikliai apskaičiuoti atskirai naujai statinių statybai ir atskirai rekonstrukcijai. Kainynas apima gyvenamos ir negyvenamos paskirties statinių grupes, susisiekimo komunikacijas ir jų statinius, inžinerinius tinklus ir kitus statinius. Skaičiavimai atlikti ir rodikliai sudaryti statinių analogų pagrindu pagal statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principus bei normatyvus.

4. Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos

(pagal 2018 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas).

Kainyną sudaro pastatų atnaujinimo bendrųjų ir specialiųjų darbų aprašymai, darbų sudėtys, matavimo vienetai ir pagal statinių skaičiuojamųjų kainų nustatymo principus apskaičiuotos darbų kainos. Darbų kainos apskaičiuotos įvertinant visas išlaidas, kurios gali būti patiriamos, vykdant pastatų konstrukcijų atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Kainyno rodikliai rekomenduojami taikyti (kaip papildomas infoermacijos šaltinis) atliekant investicijų poreikio pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbams apskaičiavimus

5. Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvai. Rinkinys: R62P Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbai. 1 papildymas.                                                                  

Pamatai, nuogrindos, cokolis: nuogrindų atstatymas, įrengimas; nuogrindų vandens nuvedimo latakų įvedimas;

Langai ir durys:langų ir durų blokų keitimas įstatant langus į rėmus sienų šiltinamajame sluoksnyje; sandarinimas izoliacinėmis juostomis; balkono pagrindo plokščių kraštų sustiprinimas; lodžijų aptvėrimo plokščių keitimas

Stogai: konstrukcijų ardymas, atstatymas, šiltinimas, užpurškiant poliuretano putų sluoksnį; Parapetų mūro atstatymas ir paaukštinimas

 Kitos konstrukcijos: sienų, perdangų, dvitėjinių gegnių, tėjinių statramsčių konstrukcijų iš medinių tašų ir OSB plokščių kompozicijos įrengimas