Leidiniai

Kainynai

Kainyne pateikiamos rinkos duomenų pagrindu apibendrintos statybinių medžiagų, mechanizmų eksploatacijos ir darbo kainos, bei rekomenduojami ekonominiai rodikliai skaičiuojamųjų kainų nustatymui
Kiekis krepšelyje:
Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai sudaryti pagal statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principus, aktualaus laikotarpio resursų rinkos kainas ir pateikiami pagal sustambintas statybos darbų rūšis
Kiekis krepšelyje:
Kainynas sudarytas statinių grupėms pagal statinių paskirtis ir pateikiamos sustambintos kainos, apskaičiuotos statinio tūrio, ploto arba ilgio matavimo vienetui.
Kiekis krepšelyje:
Rekomendacijos skirtos investicijų poreikio apskaičiavimams, planuojant pastatų atnaujinimo (modernizavimo) bendrųjų ir specialiųjų (inžinerinių sistemų) atnaujinimo priemones
Kiekis krepšelyje:
Gyvenamieji pastatai Negyvenamieji pastatai
Kiekis krepšelyje:
Susisiekimo komunikacijos Inžineriniai tinklai Kiti statiniai
Kiekis krepšelyje:
Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimai
Kiekis krepšelyje:
Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai
Kiekis krepšelyje:
Daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimai
Kiekis krepšelyje: