Leidiniai

Kainynai

Statybos resursų skaičiuojamųjų kainų kainynas sudarytas rinkos duomenų pagrindu pagrindinėms statybos resursų grupėms: medžiagoms, mechanizmų eksploatacijai bei darbo jėgai. Kainyne pateikiamos orientacinės statybos resursų, atstovaujančių įvairias statybos darbų sferas, kainos.
Kiekis krepšelyje:
Kainynas sudarytas atlikus apskaičiavimus pagal sustambintus statybos darbus, vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principais, darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvais bei skaičiuojamosiomis resursų kainomis.
Kiekis krepšelyje:
Kainynas sudarytas statinių grupėms pagal statinių paskirtis ir pateikiamos sustambintos kainos, apskaičiuotos statinio tūrio, ploto arba ilgio matavimo vienetui.
Kiekis krepšelyje:
Rekomendacijos skirtos investicijų poreikio apskaičiavimams, planuojant pastatų atnaujinimo (modernizavimo) bendrųjų ir specialiųjų (inžinerinių sistemų) atnaujinimo priemones
Kiekis krepšelyje: