Kainynų atnaujinimai 2023 spalio mėn.

2023 11 13

UAB Sistela parengė rekomendacijų atnaujinimus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui pagal 2023m. spalio mėn. rinkos kainas ir rodiklius:

1. Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos 

2. Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai;

3. Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai;

4. Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos