Atnaujinti kainynai pagal 2024 04 kainas rinkoje.

2024 04 29

UAB Sistela parengė rekomendacijų atnaujinimus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui pagal 2024m. balandžio mėn. rinkos kainas ir rodiklius:

1. Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos 

2. Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai;

3. Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai;

4. Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos