Bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros darbų kainų apskaičiavimai pagal statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijas 2020 10.

Kiekis krepšelyje: