Kainynai ir normatyvai Internetu

Dalis Sistela paslaugų bei duomenų bazių jau perkelta į debesijos principais organizuotas duomenų saugyklas. Bendradarbiaujant su partneriais (UAB InnoBIM), parengėme vartotojams pritaikytą informacinę sistemą bimgates.lt su internetinės prieigos galimybėmis, informacijos paieškos, skaičiavimų vykdymo, kontrolės bei saugojimo funkcionalumais. Siūlome prisijungimo licencijas, su galimybe naudotis statinių atkūrimo kaštų (statybinės) vertės kainynais (NTK), atkūriamosios vertės skaičiavimais, statybos darbų kainų skaičiavimais, sustambintų statybos darbų kainynais, pastatų renovacijos kainynais, statinių palyginamųjų kainų rodiklių kainynais. 

Internetinė sistema bimgates.lt - tai ne tik alternatyva spausdintiems leidiniams. Siūlomi skaičiavimų fuknkcionalumai neabejotinai padės greitai atlikti statinių atkūriamosios vertės apskaičiavimus, nustatyti nebaigtos statybos apimtis, įvertinti statinių nusidėvėjiimą. Planuojantiems statyti, renovuoti ar rekonstruoti statinius,  taip pat vykdantiems statybos darbų pirkimus, konkursus, rengiantiems sąmatas bei atliekantiems kainos ekspertizę, siūlome naudotis statybos darbų kainų apskaičiavimų įrankiais su pilna Sistela darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvų bei kainynų duomenų baze. Sistemos vartotojams pateikiama duomenų bazė apima aktualaus bei istorinių laikotarpių duomenis ir yra įregistruota kaip įmonės rekomendacijos skaičiuojamųjų kinų rekomendacijų registre www.spsc.lt

 

Siūlome registruotis ir 10 dienų nemokamai  naudotis internetinės prieigos priemonėmis tokiais Sistela kainynais (aktualaus bei istorinių laikotarpių  versijomis) bei skaičiavimais

1. Statinių atkuriamosios vertės skaičiavimai.

2. Statybos darbų kainos skaičiavimai 

3. Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų statybinės vertės kainynai (pastatai ir inžineriniai statiniai) 

4. Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai

5. Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai

6. Pastatų atnaujinimo (renovacijos)  darbų skaičiuojamosios kainos

Nuoroda registracijai prie sistemos: https://app.bimgates.lt/

Konsultacijos telefonu: +370 698 39329