1. Vamzdžių klojimas tranšėjose

Plieninių vamzdžių klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo)

Ketinių įmovinių vamzdžių su elastingais jungties tarpikliais klojimas tranšėjoje

Ketinių flanšinių vamzdžių klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo)

Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų jungimo)

Plieninių vamzdžių pjaustymas dujomis

Nupjautų dujomis plieninių vamzdžių galų paruošimas suvirinimui, nuimant nuožulas

Plieninių vamzdžių sandūrų suvirinimas elektra

Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas jungtimis su kaitinamąja spirale

Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu

Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių elektros lanku

Flanšinių sandūrų jungimas

2. Vamzdynų fasoninių dalių montavimas

Plieninių fasoninių dalių montavimas (be sandūrų jungimo)

Ketinių įmovinių fasoninių dalių su elastingais tarpikliais montavimas

Ketinių flanšinių fasoninių dalių montavimas (be sandūrų jungimo)

Ketinių aklių montavimas

3. Vamzdynų uždaromosios armatūros montavimas

Flanšinės uždaromosios armatūros montavimas

Privirinamos uždaromosios armatūros montavimas

Plastikinės uždaromosios armatūros montavimas

Plastikinės uždaromosios armatūros montavimas, sandūras jungiant jungtimis su kaitinamąja spirale

Plastikinės uždaromosios armatūros montavimas, sandūras jungiant sandūriniu sulydymu

Nuorinimo vožtuvų (vantuzų) montavimas

Priešgaisrinių hidrantų montavimas

Sklendžių prailginimo velenų montavimas

4. Įsipjovimas į vamzdynus

Įsipjovimas į plieninį vamzdyną atvamzdžiu

Įsipjovimas į ketinį (plieninį) vamzdyną balneliu

Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną privirinamomis atšakomis

Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale

Vamzdyno prijungimas neišardoma polietileno - plieno jungtimi

5. Betranšėjinis vamzdžių klojimas

Plieninių vamzdžių klojimas kalimo būdu

Grunto išpūtimas iš plieninių vamzdžių, paklotų kalimo būdu

Grunto iškasimas iš plieninių vamzdžių, paklotų kalimo būdu

Plastikinių vamzdžių klojimas kalimo būdu

Uždaro perėjimo įrengimas horizontalaus kryptinio gręžimo metodu

Vamzdžių įtraukimas į dėklus

Dėklų galų užtaisymas

Dėklų galų užtaisymas virve ir bitumu

Dėklų galų užtaisymas sandarinimo žiedais

6. Vamzdynų antikorozinė izoliacija

Plieninių vamzdynų sandūrų, alkūnių antikorozinė izoliacija termosusitraukiančiomis juostomis

7. Vamzdynų bandymas ir praplovimas

Vamzdynų hidraulinis bandymas

Vamzdynų pneumatinis bandymas

Vamzdynų praplovimas

Vamzdynų praplovimas be dezinfekcijos

Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija

Laikino vandentiekio hidrauliniam vamzdynų bandymui montavimas ir išardymas

8. Vandentiekio šulinių montavimas

Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas sausuose gruntuose

Surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas šlapiuose gruntuose

9. Kiti darbai

Pagrindų po vamzdynais įrengimas

Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas

Monolitinių pagrindų po vamzdynais įrengimas

Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu

Kapų (apsauginių gaubtų) įrengimas

Kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių žiedų įrengimas

Kapų (apsauginių gaubtų) su apsauginiais žiedais įrengimas

Vamzdžių jungčių tvirtinimas moviniais užraktais

Vamzdžių jungčių betoninės atramos

Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas

Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas

Komunikacijų žymėjimo ženklų tvirtinimas prie sienos

Požeminių komunikacijų pakabinimas susikirtime su vamzdynais

 

 

 

______________________________
Kiekis krepšelyje: