Kaina:
15.78 €
 

N23P rinkinys.  LAUKO NUOTAKYNAS

 

1. Gelžbetoninių ir betoninių vamzdžių klojimas

Gelžbetoninių ir betoninių įmovinių vamzdžių klojimas, sandūras užtaisant dervuota virve

Gelžbetoninių įmovinių vamzdžių klojimas, sandūras užtaisant guminiais žiedais            

Gelžbetoninių ir betoninių užkaitinių vamzdžių klojimas, įrengiant standžias sandūras iš monolitinio betono

Gelžbetoninių užkaitinių vamzdžių klojimas, standžias sandūras užtaisant iš vidaus skiediniu

Gelžbetoninių ir betoninių vamzdžių padengimas bitumo mastika

2. Plastikinių vamzdžių klojimas

Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, sandūras užtaisant elastingais tarpikliais

Plastikinių įmovinių fasoninių dalių montavimas

Plastikinės uždaromosios armatūros montavimas

3. Lauko nuotakyno šulinių ir kolektorių įrengimas

Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose

Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose

Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių (žiedai su dugnu ir kanalu) įrengimas sausuose gruntuose

Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių (žiedai su dugnu ir kanalu) įrengimas šlapiuose gruntuose

Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas

Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas

Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių montavimas

Požeminių surenkamų stačiakampių gelžbetoninių kolektorių įrengimas

4. Nuotekų vamzdynų bandymai

Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas

5. Nuotekų vamzdynų prijungimas prie esamų tinklų

Įsipjovimas į esamus nuotakyno plastikinius vamzdynus moviniais trišakiais

Įsipjovimas į esamus nuotakyno plastikinius vamzdynus balniškomis atšakomis

Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę

6. Nuotekų valymo sistema

Nuotekų valymo įrenginių montavimas

Buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginių montavimas

Nuotekų bei dumblo persiurbimo siurblinių montavimas

Orapūčių montavimas

Išvalytų buitinių nuotekų infiltracijos tunelio montavimas

Išvalytų buitinių nuotekų infiltracijos kūginio šulinio montavimas

Išvalytų buitinių nuotekų infiltracijos vamzdžių klojimas

7. Paviršinio vandens surinkimo sistemos

Paviršinio vandens surinkimo kanalų paklojimas ant įrengto pagrindo

Išilginių sandūrinių betoninių juostų tarp latakų ir dangos įrengimas

Išilginių sandūrų tarp latakų ir grindinio bortų arba plokščių sandarinimas užpildu

Paviršinio vandens surinkimo kanalų sandūrų hermetizavimas

Latakų formos smėliagaudžių įrengimas     

Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas

Šviesduobių montavimas

Batų valymo grotelių montavimas

8. Drenažo įrengimas

Šilumos tiekimo kanalų, pastatų drenažo vamzdžių klojimas

Žaliųjų zonų, aikštelių plastikinių iki 65 mm skersmens vamzdžių (drenažo, sausintuvų) klojimas iškastose tranšėjose

Žaliųjų zonų, aikštelių plastikinių iki 65 mm skersmens vamzdžių (drenažo, sausintuvų) klojimas ekskavatoriais - drenų klotuvais

Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose

9. Kiti darbai 

Pagrindų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas

Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas

Monolitinių pagrindų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas

Vamzdynų ir kitų įrenginių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu

Vamzdžių jungčių tvirtinimas moviniais užraktais

Vamzdžių jungčių betoninės atramos

Montuojamų nuotekų valymo įrenginių pripildymas vandeniu

Inkarų įrengimas nuotekų valymo įrenginiams

Filtracinių sluoksnių iš birių medžiagų įrengimas

Geotekstilės klojimas išvalytų buitinių nuotekų filtracijos lauke

Liukų įrengimas

 

______________________________
Kiekis krepšelyje: