1. Šilumos tiekimo tinklų plieninių vamzdžių klojimas pereinamuose kanaluose ir virš žemės

Šilumos tiekimo tinklų plieninių vamzdžių klojimas pereinamuose kanaluose

Šilumos tiekimo tinklų plieninių vamzdžių klojimas virš žemės

Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų plieninių fasoninių dalių montavimas (be sandūrų suvirinimo)

2. Šilumos tiekimo tinklų vamzdžių klojimas tranšėjose

Šilumos tiekimo tinklų plieninių termoizoliuotų vamzdžių klojimas tranšėjose

Šilumos tiekimo tinklų plieninių termoizoliuotų fasoninių dalių montavimas

Šilumos tiekimo tinklų plieninių neizoliuotų fasoninių dalių montavimas vamzdynuose, izoliuotuose pramoniniu būdu

Šilumos tiekimo tinklų plieninių termoizoliuotų nejudančių atramų mazgų montavimas

Šilumos tiekimo tinklų plastikinių termoizoliuotų vamzdžių klojimas

3. Šilumos tiekimo tinklų termoizoliuotų vamzdžių įtraukimas į dėklus

Termoizoliuotų vamzdžių įtraukimas į dėklus

Dėklų galų užtaisymas sandarinimo žiedais

4. Šilumos tiekimo tinklų uždaromosios ir apsauginės armatūros montavimas

Šilumos tiekimo tinklų uždaromosios ir apsauginės armatūros montavimas, privirinant atvamzdžiais

Riebokšlinių kompensatorių montavimas, privirinant prie vamzdyno

Purvo rinktuvų montavimas, privirinant prie vamzdyno

Šilumos tiekimo tinklų plieninės termoizoliuotos uždaromosios armatūros montavimas

Šilumos tiekimo tinklų atskirų termoizoliuotų nuorinimo (drenavimo) mazgų montavimas

Šilumos tiekimo tinklų termiškai įveržtos sistemos E kompensatorių montavimas, privirinant

Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų flanšinės uždaromosios armatūros montavimas

5. Vamzdžių galų paruošimas sujungimui

Plieninių vamzdžių pjaustymas dujomis

Plieninių vamzdžių pjaustymas abrazyviniais diskais

Nupjautų dujomis plieninių vamzdžių galų paruošimas suvirinimui, nuimant nuožulas

6. Vamzdžių sandūrų jungimas

Plieninių vamzdžių sandūrų suvirinimas elektra

Plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių galų

Suvirintų sandūrinių siūlių valymas abrazyviniais diskais

Flanšinių sandūrų jungimas

Šilumos tiekimo tinklų plastikinių termoizoliuotų vamzdžių sandūrų jungimas

Šilumos tiekimo tinklų kontrolės sistemos laidų montavimas termoizoliuotų vamzdžių sandūrose

7. Šilumos tiekimo tinklų termoizoliuotų vamzdžių jungčių izoliavimas

Plieninių termoizoliuotų vamzdžių izoliacijos nuėmimas vamzdžių pjovimo vietose

Šilumos tiekimo tinklų plieninių termoizoliuotų vamzdžių jungčių izoliavimas termoizoliacinėmis movomis su kūginiu užraktu

Šilumos tiekimo tinklų plieninių termoizoliuotų vamzdžių atvadų izoliavimas balninėmis  movomis

Šilumos tiekimo tinklų plieninių termoizoliuotų vamzdžių sandūrų izoliavimas termoizoliacinėmis juostinėmis movomis

Šilumos tiekimo tinklų plastikinių termoizoliuotų vamzdžių jungčių izoliavimas termoizoliacinėmis movomis su užspaudžiamais žiedais

Termoizoliuotų vamzdžių galų užsandarinimas vamzdžių užbaigimo antgaliais

Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis

8. Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų bandymas ir praplovimas

Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų hidraulinis bandymas

Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų praplovimas su dezinfekcija

9. Kiti darbai

Šilumos tiekimo tinklų apvalių surenkamų gelžbetoninių šulinių įrengimas

Įsipjovimas į šilumos tiekimo tinklų plieninį termoizoliuotą vamzdyną atvamzdžiu, privirinant (atvadų montavimas)

Atvadų sustiprinimo plokštelių privirinimas

Įsipjovimas į veikiantį šilumos tiekimo tinklų plieninį termoizoliuotą vamzdyną atvamzdžiu

Plieninių atramų vamzdynams montavimas

Plieninių privirinamų atramų vamzdynams montavimas

Plieninių atramų su apkabomis vamzdynams montavimas

Plieninių atraminių konstrukcijų po vamzdynais montavimas

Pagrindų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas

Pagrindų po vamzdynais ir įrenginiais iš birių medžiagų įrengimas

Monolitinių pagrindų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas

Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu

Kapų (apsauginių gaubtų) įrengimas

Sklendžių valdymui kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių žiedų įrengimas

Sklendžių valdymui kapų (apsauginių gaubtų) su apsauginiais žiedais įrengimas

Sklendžių valdymo prailginimo velenų montavimas

Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas

Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas

Komunikacijų žymėjimo ženklų tvirtinimas prie sienos

_________________

Kiekis krepšelyje: