Karštų ir šaltų paviršių izoliavimas šilumą izoliuojančiais gaminiais (N26)
Statybinių konstrukcijų izoliavimas (N26)
Izoliacijos karkaso įrengimas (N26)
Izoliacijos paviršiaus tinkavimas ir dengimas standžiais apvalkalais (N26)
Izoliuotų paviršių apklijavimas, apvyniojimas, apsiuvimas ir dažymas (N26)
Izoliacijos paviršiaus padengimas kietais ir standžiais kevalais (N26)
Vamzdynų karštų paviršių izoliavimas surenkamomis konstrukcijomis (N26)
Karštų paviršių asbestoperlitinės izoliacijos įrengimas (N26)
Tinkavimas latekso cemento skiediniu (N26)   Geležinkelio su mediniais pabėgiais tiesimas atskirais elementais (N28)
Geležinkelio grandžių su gelžbetonio pabėgiais surinkimas bazėje (N28)
Geležinkelio tiesimas grandimis su gelžbetonio pabėgiais (N28)
Geležinkelio tiesimas atskirais elementais ant tiltų bebalastinės važiuojamosios dalies (N28)
Pavienių iešminių pervadų paklojimas, pervažų įrengimas (N28)
Aklakelių atramų įrengimas (N28)
Kelio ženklų įrengimas (N28)
Geležinkelio balastavimas (N28)
Pervadų pastatymas ir perstūmimas (N28)
Priešslinkių įstatymas (N28)
Geležinkelio išardymas (N28)
Pavienių iešminių pervadų, pervažų, aklakelių atramų išardymas, priešslinkių nuėmimas (N28)
Geležinkelio bei iešminių pervadų pataisymas prieš atiduodant eksploatacijai (N28)   Posluoksnių po pamatais įrengimas (N30)
Pamatų pralaidoms ir tiltų atramoms įrengimas (N30)
Medinių tiltų įrengimas (N30)
Lekalinių blokų montavimas (N30)
Vienaangių ir dviangių vamzdžių pralaidų grandžių montavimas (N30)
Antgalių vamzdžių pralaidoms įrengimas (N30)
Pralaidų iš gelžbetonio grandžių ir iš atskirų surenkamų gelžbetonio ar betono elementų
įrengimas (N30)
Laiptelių ir atraminių sienučių įrengimas (N30)
Tiltų ir pralaidų hidroizoliacija, plieno konstrukcijų dažymas (N30)
Atramų iš pabėgių narvelių įrengimas ir išardymas (N30)   Oro linijų medinių ir gelžbetonio atramų pastatymas (N33)
Oro linijų įžeminimo nuleidimų medinėms atramoms įrengimas (N33)
Laidų ir apsaugos nuo žaibo lynų pakabinimas (N33)
Įžeminimo kontūro įrengimas atramoms (N33)
Įrengimų montavimas ant oro linijų atramų (N33)
Laidų pakabinimas tarp pastato ir atramos (N33)
Atramų pastotėms įrengimas (N33)
Miesto elektrinio transporto kontaktinių tinklų atramų pastatymas (N33)
Miesto elektros apšvietimo tinklų atramų pastatymas (N33)   Medinių fiderio linijų atramų įrengimas (N34)
Tarpinių atramų iš asbestcementinių vamzdžių įrengimas (N34)
Atotampų fiderio atramoms įrengimas (N34)
Metalo konstrukcijų montavimas ant fiderio atramų (N34)
Anteninių atramų ant stogo įrengimas (N34)
Akustinių durų įstatymas, akustinių trijų stiklų medinių langų įstatymas (N34)
Pakabinamų lubų metalo karkaso montavimas (N34)
Pakabinamų lubų iš aliumonio juostų, plokščių įrengimas (N34)
Sienų ir lubų karkaso įrengimas (N34)
Sienų aptaisymas aliuminio justomis bei aliuminio profiliu (N34)
Karkasų užpildymas plokštėmis, apklijavimas (N34)
Sienų ir lubų karkasų aptaisymas. Sienų aptaisymas (N34)
Radijo objektų patalpų ekranavimas (N34)
Kabelinės kanalizacijos įrengimas (N34)
Stulpinių atramų ryšių ir radiofikacijos linijoms pastatymas (N34)
Ryšio linijų atramų traversų įrengimas (N34)
Laidų pakabinimas ryšių ir radiofikacijos linijoms (N34)
Kabelinių aikštelių įrengimas (N34)
Pakabintų laidų sukryžiavimas, žaibolaidžių įrengimas (N34)
Radiotransliacinių linijų atramų įrengimas (N34)
Kiekis krepšelyje: