1. Dujotiekio vamzdžių klojimas

Dujotiekio plieninių izoliuotų vamzdžių klojimas tranšėjoje

Dujotiekio plieninių izoliuotų vamzdžių klojimas virš žemės

Dujotiekio plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjoje

Dujotiekio plieninių fasoninių dalių montavimas

Dujotiekio vamzdžių įtraukimas į dėklus

Dujotiekio dėklų galų užtaisymas

Dujotiekio dėklų galų užtaisymas virve ir bitumu

Dujotiekio dėklų galų užtaisymas sandarinimo žiedais

2. Dujotiekio vamzdžių sandūrų jungimas

Plieninių vamzdžių pjaustymas dujomis 

Plieninių vamzdžių pjaustymas abrazyviniais diskais

Nupjautų plieninių vamzdžių galų paruošimas suvirinimui,
nuimant nuožulas

Dujotiekio plieninių vamzdžių sandūrų suvirinimas elektra

Dujotiekio plieninių flanšų privirinimas prie vamzdžių galų

Dujotiekio suvirintų vamzdžių sandūrinių siūlių valymas
abrazyviniais diskais

Dujotiekio plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas jungtimis
su kaitinamąja spirale

Dujotiekio plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu
sulydymu

Dujotiekio vamzdžių flanšinių sandūrų jungimas

3. Dujotiekio vamzdyno uždaromosios armatūros ir kitų įtaisų
montavimas

Dujotiekio vamzdyno uždaromosios armatūros montavimas

Dujotiekio vamzdyno flanšinės uždaromosios armatūros
montavimas (be flanšų privirinimo)

Dujotiekio vamzdyno flanšinės uždaromosios armatūros
montavimas (privirinant flanšus)

Dujotiekio vamzdyno lęšinių kompensatorių montavimas

Dujotiekio vamzdyno flanšinių lęšinių kompensatorių
montavimas, privirinant flanšus

Dujotiekio vamzdyno privirinamų lęšinių kompensatorių
montavimas

Dujotiekio vamzdyno uždaromosios armatūros ir
kompensatoriaus mazgų montavimas

Dujotiekio vamzdyno uždaromosios armatūros mazgų (sklendės
ir vieno flanšo lęšinio kompensatoriaus) montavimas

Dujotiekio vamzdyno uždaromosios armatūros mazgų (sklendės
ir dviejų flanšų lęšinio kompensatoriaus) montavimas

Dujotiekio vamzdyno kondensato rinktuvų montavimas

Dujotiekio plastikinės uždaromosios armatūros montavimas

Dujotiekio plastikinės uždaromosios armatūros montavimas,
sandūras jungiant jungtimis su kaitinamąja spirale

Dujotiekio plastikinės uždaromosios armatūros montavimas,
sandūras jungiant sandūriniu sulydymu

Dujotiekio kondensato nuvedimo vamzdelių montavimas

Dujotiekio prapūtimo įrenginių montavimas

Dujotiekio žvakių montavimas

Dujotiekio kontrolinių vamzdelių montavimas

Dujotiekio indikacinio laido kontrolės punktų įrengimas

Dujotiekio indikacinio laido kontrolės punktų įrengimas
dujotiekio tinkluose

Dujotiekio indikacinio laido kontrolės punktų įrengimas
įvadinėse spintose

4. Įsipjovimas į dujotiekio vamzdyną

Įsipjovimas į mažo slėgio veikiantį dujotiekio plieninį
vamzdyną atvamzdžiu

Įsipjovimas į dujotiekio plieninį vamzdyną atvamzdžiu

Atvadų sustiprinimo plokštelių privirinimas

Įsipjovimas į dujotiekio plastikinį vamzdyną privirinamomis
atšakomis

Įsipjovimas į dujotiekio plastikinį vamzdyną balneliu su
kaitinamąja spirale

Dujotiekio vamzdyno prijungimas neišardoma polietileno -
plieno jungtimi

5. Dujotiekio įvadų montavimas

Dujotiekio įvadų į pastatus montavimas

Dujotiekio įvadų be slėgio reguliatoriaus montavimas,
tvirtinant prie išorinės pastato sienos

Dujotiekio įvadų su slėgio reguliatoriais montavimas,
tvirtinant prie išorinės pastato sienos

Dujotiekio įvadų į pastatą per pamatų sieną montavimas

Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įrenginių montavimas

Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įrenginių montavimas
ant įrengtų pagrindų

Dujų slėgio reguliavimo įrenginių montavimas ant įrengtų
pamatų

Dujų apskaitos įrenginių montavimas ant įrengtų pamatų

6. Dujotiekio vamzdynų pneumatinis bandymas

Dujotiekio vamzdynų pneumatinis bandymas su prapūtimu

Dujotiekio vamzdynų pneumatinis bandymas azotu su prapūtimu

7. Dujotiekio vamzdynų antikorozinė izoliacija

Dujotiekio plieninių vamzdynų sandūrų, alkūnių antikorozinė
izoliacija termosusitraukiančiomis juostomis

Dujotiekio plieninių izoliuotų vamzdžių izoliacijos nuėmimas
vamzdžių pjovimo vietose           52

Įvadų sandarinimas sieninio įvado įvorėmis

8. Suskystintų dujų įrenginių montavimas

Metalinių horizontalių talpyklų montavimas

Metalinių horizontalių talpyklų bandymas

Dujų skaitiklių su intarpais montavimas

Dujų skaitiklių korektorių montavimas

Suskystintų dujų talpyklų redukcinių galvučių montavimas

Suskystintų dujų talpyklų liukų aklių montavimas

Suskystintų dujų talpyklų išgarintuvų montavimas

Automobilių užpildymo suskystintomis dujomis kolonėlių
montavimas ant įrengto pagrindo

9. Kiti darbai

Pagrindų po vamzdynais įrengimas

Vamzdynų ir kitų įrenginių pirminis (apsauginis) užpylimas
gruntu

Indikacinių laidų tvirtinimas prie vamzdžių

Įspėjamosios juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto
vamzdyno

Kapų (apsauginių gaubtų) įrengimas

Kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių žiedų įrengimas

Kapų (apsauginių gaubtų) su apsauginiais žiedais įrengimas

Sklendžių valdymo prailginimo velenų montavimas

Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas

Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas

Komunikacijų žymėjimo ženklų tvirtinimas prie sienos

Dujotiekio šulinių montavimas

Dujotiekio surenkamų gelžbetoninių šulinių montavimas

Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įrenginių įvadinių
spintų pamatų įrengimas

Plieninių atramų vamzdynams montavimas

Plieninių privirinamų atramų vamzdynams montavimas

Plieninių atramų su apkabomis vamzdynams montavimas

Plieninių atraminių konstrukcijų po vamzdynais montavimas

____________

Kiekis krepšelyje: