N39 Hidrotechninių statinių metalinės konstrukcijos N40 Hidrotechninių statinių medinės konstrukcijos N41 Hidrotechninių statinių hidroizoliacijos darbai N42 Krantų tvirtinimo darbai N45 Pramoninės krosnys ir dūmtraukiai N46 Pastatų ir įrenginių rekonstrukcijos darbai N47 Laikini surenkami - išardomi pastatai ir įrenginiai N48 Apželdinimas   Smūginis - lyninis ir sraigtinis gręžinių gręžimas (N4)
Gręžinių tvirtinimas vamzdžiais, vamzdžių iš gręžinių ištraukimas (N4)
Apspaudiminių vamzdžių laisvas nuleidimas arba pakėlimas (N4)
Apspaudžiamų vamzdžių suvirinimas ir pjaustymas (N4)
Gręžinių cementavimas ir užtaisymas moliu (N4)
Filtrų pastatymas, tarpų tarp vamzdžių užpylimas, vandens išsiurbimas iš gręžinio (N4)
Šachtinių šulinių įrengimas (N4)   Užtvankų, dambų ir pylimų įrengimas (N36)
Tarpų tarp pylimų užpylimas (N36)
Žemės pylimų šlaitų išlyginimas (N36)   Upių, prieplaukų, krantinių iš surenkamų gelžbetonio konstrukcijų montavimas (N37)
Upių, prieplaukų, krantinių konstrukcijų iš monolitinio gelžbetonio įrengimas (N37)
Drėkinimo ir sausinimo sistemų statinių  konstrukcijų iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas (N37)
Drėkinimo ir sausinimo sistemų statinių  konstrukcijų iš surenkamų gelžbetonio konstrukcijų montavimas (N37)
Armatūros drėkinimo ir sausinimo sistemų statiniams sudėjimas (N37)   Akmenų užtvankų, prizmių, bankečių, užtvarų įrengimas (N38)
Akmenų pylimų ir prizmių upėse įrengimas (N38)
Užtvankų perėjimo zonų įrengimas (N38)
Statinių drenažo filtrų įrengimas (N38)
Prizmių vamzdiniam drenažui įrengimas (N38)
Drenažo vamzdžių montavimas (N38)   Mechaninių įrenginių ir metalinių konstrukcijų įdėtinių dalių montavimas (N39)
Metalinių gabaritinių perdengimų ir dangčių angoms montavimas (N39)
Estakadų, sijų, pėsčiujų tiltelių, aikštelių ir laiptų montavimas (N39)   Užtvankų ir šliuzų grindų įrengimas  ir sienų apkalimas (N40)
Hidrotechninių statinių medinių elementų pastatymas (N40)
Kanalų statinių medinių konstrukcijų įrengimas (N40)
Užtvankų skydinių uždorių padarymas (N40)
Įlaidinių polių užtvarų įrengimas ir išardymas (N40)   Betono paviršių hidroizoliacija, tinkuojant asfalto medžiagomis (N41)
Betono paviršių hidroizoliacija, klijuojant medžiagas bituminiais rišikliais (N41)
Betono paviršių hidroizoliacija, klijuojant stiklo audinį polimeriniais rišikliais (N41)
Betono paviršių hidroizoliacija, užtepant bituminėmis medžiagomis (N41)
Betono paviršių hidroizoliacija, užtepant polimerinėmis medžiagomis (N41)
Hidrotechninių statinių deformacinių siūlių sandarinimas (N41)   Upių hidrotechninių įrenginių ir kanalų šlaitų tvirtinimas (N42)
Dugno ir šlaitų tvirtinimas monolitiniu ir surenkamu betonu bei gelžbetoniu (N42)
Dugno ir šlaitų tvirtinimas surenkamomis gelžbetonio plokštėmis (N42)
Šlaitų tvirtinimas plokštėmis, jas užmonolitinant pagal kontūrą (N42)
Priešfiltracinio ekrano įrengimas kanaluose iš polietileninės plėvelės (N42)
Pintų sienučių iš žagarų įrengimas (N42)
Šlaitų ir horizontalių paviršių velėnavimas (N42)   Garinių - energetinių katilų apmūrijimas (N45)
Ugniai atsparios chromitinės masės užpildymas (N45)
Garinių - energetinių katilų torkretavimas, izoliacija ir užsandarinantis glaistymas (N45)
Dujų - oro kanalų išklojimas (N45)
Mūrijimas paprastomis molio ir diatomito plytomis (N45)
Mūrijimas šamotiniais ir termoizoliaciniais dirbiniais (N45)
Krosnių mūro, katilų ir vamzdynų izoliavimas (N45)
Pramoninių krosnių išlankių ir klojinių įrengimas (N45)
Pramoninių dūmtraukių mūrijimas plytomis (N45)
Pramoninių dūmtraukių išklojimas (N45)
Pramoninių dūmtraukių metalinių detalių montavimas (N45)
Pramoninių dūmtraukių dažymas (N45)   Konstrukcijų sustiprinimas, pakeitimas (N46)
Metalinių kolonų, sijų ir ilginių apibetonavimas ir atskirų vietų perdengimuose
užpildymas betonu (N46)
Metalinių sijų sudėjimas, keičiant perdenginius (N46)
Pamatų iš lauko akmenų pakeitimas po esamomis sienomis (N46)
Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas (N46)
Tinko nudaužymas, angų ir skylių pramušimas konstrukcijose (N46)
Skylių gręžimas žiediniais deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose (N46)
Vagų pramušimas, skylių, lizdų ir vagų užtaisymas (N46)
Pamatų ir sienų išardymas (N46)
Monolitinių betono ir gelžbetonio perdenginių ir pertvarų išardymas (N46)
Medinių pertvarų, perdenginių, denginių ir pakabinamų lubų išardymas (N46)
Gegnių, grebėstų ir stogo dangų išardymas (N46)
Grindų dangų išardymas (N46)
Medinių langų, durų ir vartų angų išardymas (N46)
Laiptatakių su gelžbetonio pakopom ir aikštelėm išardymas (N46)
Tašytų akmenų apdailos išardymas (N46)
Šaligatvių iš betono ir granito plokščių ardymas (N46)
Grindinio iš lauko akmenų išardymas (N46)
Pramoninių krosnių išardymas (N46)
Konstrukcinių elementų ir vidaus įrengimų ardymas (N46)
Pramoninių pastatų antžeminės dalies išardymas (N46)
Gyvenamų ir visuomeninių pastatų išardymas (N46)
Laikinų apsauginių aptvėrimų įrengimas (N46)   Laikinų buitinių patalpų ir sandėlių įrengimas (N47)
Apšildymo sistemos įrengimas buitinėse patalpose (N47)
Šalto ir karšto vandentiekio, kanalizacijos įrengimas buitinėse patalpose (N47)
Elektros apšvietimo įrengimas buitinėse patalpose (N47)
Profiliuotų gruntinių autokelių, kelio dangų įrengimas (N47)
Laikinų kelių iš surenkamų gelžbetonio plokščių įrengimas (N47)
Pokraniniių kelių įrengimas (N47)
Galinių atramų pastatymas ir pokraninių kelių įžeminimo kontūro įrengimas (N47)
Laikinų tvorų ir lauko tualetų įrengimas (N47)   Sklypo paruošimas apželdinimui (N48)
Sodinimo vietų medžių ir krūmų sodinimui bei gyvatvorėms paruošimas (N48)
Dirvos paruošimas gazonams ir gėlynams (N48)
Medžių ir krūmų paruošimas sodinimui (N48)
Medžių ir krūmų sodinimas (N48)
Gazonų užsėjimas, gėlių sodinimas, gėlynų, takelių ir aikštelių velėnavimas (N48)
Medžių, krūmų ir želdinių priežiūra (N48)
Kiekis krepšelyje: