PAMATAI, NUOGRINDOS, COKOLIS

Žemės darbai, remontuojant pamatus

Duobių, tranšėjų kasimas, atliekant remonto darbus

Duobių, tranšėjų sienučių tvirtinimų įrengimas ir išardymas, atliekant pamatų remonto darbus

Iškasų užpylimas gruntu, tankinant, atliekant pamatų remonto darbus

Pastatų drenažo įrengimas

Plastikinių drenažo šulinių montavimas

Pastatų drenažo vamzdžių klojimas

Pamatų remontas

Pamatų po esamomis sienomis atskirų vietų ardymas

Skiedinio likučių nuvalymas nuo naudotų lauko akmenų ir jų paruošimas tolimesniam naudojimui

Skiedinio likučių nuvalymas nuo naudotų plytų ir jų paruošimas tolimesniam naudojimui

Pamatų po esamomis sienomis atskirų vietų mūrijimas

Pamatų stiprinimas plieninėmis sijomis

Pamatų stiprinimas gelžbetoninėmis monolitinėmis sijomis

Pamatų atskirų vietų paviršiaus išlyginimas skiediniu

Izoliacinio sluoksnio įrengimas esamų pastatų cokoliuose

Pamatų stiprinimas, torkretuojant skiediniu

Pamatų apkrovos sumažinimui laikino paramstymo iš rąstų ir lentų įrengimas ir išardymas

Nuogrindų atstatymas

Nuogrindų ardymas, atkasant pamatus cokolio šiltinimui

Nuogrindų bordiūrų atstatymas po pamatų remonto

Nuogrindų dangos atstatymas po pamatų remonto

Vėdinamų ir drenuojamų nuogrindų įrengimas po pamatų remonto

Cokolių šiltinimas

Laikančių konstrukcinių metalinių cokolio profilių montavimas cokolių šiltinimui

Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas cokolių šiltinimui

Metalinio karkaso laikančių profilių montavimas, tvirtinant prie montažinių kampų, cokolių šiltinimui

Ritininių medžiagų hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas

Drenažinės membranos viršaus uždengimas apsauginiu elementu, šiltinant cokolius ir rūsio sienas

Teptinės hidroizoliacijos įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio sienas

Rūsio sienų ir cokolių šiltinimas

Rūsio sienų ir cokolio šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis

Cokolių apdaila

Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas apdailos plytelėmis

Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas apdailos plokštėmis

Cokolių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, tinkavimas

Cokolio šiltinamosios izoliacijos vėdinamo tarpo uždengimas perforuotais skardos profiliais

RŪSYS

Karkaso įrengimas rūsio lubų šiltinimui

Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas rūsio lubų šiltinimui

Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilių montavimas, tvirtinant prie montažinių kampų, rūsio lubų šiltinimui

Karkaso medinių tašelių tvirtinimas prie montažinių kampų (laikiklių) rūsio lubų šiltinimui

Medinių tašelių tvirtinimas prie gelžbetoninių perdangų (lubų) rūsio lubų šiltinimui

Rūsio lubų šiltinimas

Rūsio lubų šiltinimas iš apačios, klijuojant

Rūsio lubų šiltinimas iš apačios, klojant į karkasą

Apšiltintų rūsio lubų apdaila

Rūsio lubų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, tinkavimas

Rūsio lubų paviršiaus aptaisymas statybinėmis plokštėmis

Rūsio lubų, aptaisytų gipskartonio plokštėmis, paruošimas dažymui

Rūsio lubų paviršių dažymas

SIENOS

Šiltinamų sienų remontas

Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas

Mūrinių sienų paviršiaus remontas, užtaisant plyšius ir įtrūkimus

Stambiaplokščių pastatų išorės sienų sandūrų atskirų vietų hermetizavimas

Mūrinių sienų remontas, pakeičiant plytas

Nelygumų ir iškyšų mūrinių sienų paviršiuje nukapojimas

Sienų paviršiaus valymas smėliasroviu aparatu

Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį

Karkaso įrengimas sienų šiltinimui

Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilių montavimas, tvirtinant prie sienų, konstrukcijų sienų šiltinimui

Laikančių konstrukcinių metalinių cokolio profilių montavimas sienų šiltinimui

Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiltinimui

Metalinio karkaso plonasienių laikančių profilių montavimas, tvirtinant prie montažinių kampų, sienų šiltinimui

Plonasienių montavimo Omega profilių montavimas

Karkaso medinių tašelių tvirtinimas prie montažinių kampų (laikiklių) sienų šiltinimui

Karkaso medinių tašelių  tvirtinimas prie mūrinių ir betoninių sienų konstrukcijų sienų šiltinimui

Karkaso medinių tašelių tvirtinimas prie medinių sienų konstrukcijų sienų šiltinimui

Izoliacinių tarpiklių montavimas

Sienų šiltinimas

Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose

Sienų šiltinimas, klijuojant izoliacines plokštes

Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes

Sienų šiltinamosios izoliacijos papildomas tvirtinimas smeigėmis

Sienų šiltinimas, užpurškiant poliuretano putų sluoksnį

Sienų šiltinimas ekovata (šlapias padengimo būdas) įrengtuose karkasuose

Sienų šiltinimas, užpurškiant termoputų sluoksnį

Sienų vėjo izoliacinių plokščių montavimas

Sienų plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas

Deformacinių siūlių įrengimas, šiltinant sienas, naudojant metalinius profilius ir elastinius tarpiklius

Apšiltintų sienų apdaila

Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas apdailos plokštėmis

Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas metalinėmis kasetinėmis plokštėmis

Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas metaliniais profiliuotais lakštais

Sienų dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais

Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas obliuotomis lentomis

Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis ir nutinkuotų armuotu tinku, aptaisymas dailylentėmis

Sienų apšiltinimo termoizoliacinių apdailos plokščių montavimas

Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, tinkavimas

Tinkuojamų paviršių papildomas sutvirtinimas armuojančiais gaminiais

Sienų paviršių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą

Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais

Pastatų išorinių paviršių dažymas

Medinių sienų paviršių padengimas dekoratyviniais medienos apsaugos skiediniais (impregnantais)

LANGAI IR DURYS

Langų ir durų blokų keitimas

Gyvenamųjų patalpų langų blokų keitimas

Bendrojo naudojimo patalpų langų keitimas

Bendrojo naudojimo patalpų durų blokų keitimas

Balkonų durų blokų keitimas

Langų ir durų aptaisymas

Langų ir durų staktų sandūrų su siena izoliavimas

Langų ir durų apvadų montavimas

Keičiamų langų išorės nuolajų (palangių) montavimas

Keičiamų langų vidaus palangių montavimas

Keičiamų langų sandūrų vidinės pusės aptaisymas

Keičiamų langų sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarinimo tarpikliais

Langų ir durų angokraščių aptaisymas

Langų ir durų išorės angokraščių šiltinimas

Langų ir durų išorės angokraščių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais

Langų ir durų išorės angokraščių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas apdailos plokštėmis

Langų ir durų išorės angokraščių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas skardos lenktais profiliais

Keičiamų langų vidaus angokraščių aptaisymas, tinkuojant

Keičiamų langų, durų vidaus angokraščių aptaisymas, apšiltinant ir tinkuojant

BALKONAI IR LODŽIJOS

Balkonų ir lodžijų stiklinimas

Balkonų ir lodžijų stiklinimas langų blokais

Balkonų ir lodžijų stiklinimo langų keitimas

Balkonų ir lodžijų stiklinimas slankiojančiomis - stumdomomis stiklinimo sistemomis

Balkonų ir lodžijų turėklų stiklinimas įstiklintais rėmais

Balkonų ir lodžijų turėklų aptaisymo plokščių keitimas

Balkonų ir lodžijų aptaisymas

Keičiamų balkonų ir lodžijų stiklinimo langų staktų sandūrų su siena izoliavimas 

Balkonų stiklinimo langų išorės nuolajų (palangių) montavimas

Keičiamų balkonų ir lodžijų stiklinimo langų vidaus palangių montavimas

Keičiamų balkonų ir lodžijų stiklinimo langų sandūrų aptaisymas PVC apdailos juostomis

Balkonų ir lodžijų angokraščių aptaisymas

Balkonų ir lodžijų angokraščių šiltinimas

Balkonų ir lodžijų angokraščių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais

Balkonų ir lodžijų angokraščių, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas apdailos plokštėmis

Balkonų ir lodžijų angokraščių ties atitvarine sienute, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas skardos lenktais profiliais

Balkonų remontas

Balkonų šoninių aptvėrimų įrengimas, metalinius aptvėrimo rėmus gaminant objekte

Balkonų šoninių aptvėrimų įrengimas iš pagamintų metalinių rėmų

Balkonų šoninių aptvėrimų plokščių pakeitimas

Balkonų plokščių apatinės dalies ir kraštų tinkavimas

Balkonų grindų pakeitimas, įrengiant hidroizoliaciją

Balkonų pagrindo plokščių kraštų sustiprinimas

Balkonų apskardinimo keitimas, gaminant detales

STOGAI

Stogų konstrukcijų ardymas

Šlaitinių stogų dangų ardymas

Šlaitinių stogų grebėstų ardymas, neišsaugant medžiagų

Šlaitinių stogų grebėstų ardymas, išsaugant medžiagas ir paruošiant pakartotiniam naudojimui

Šlaitinių stogų medinių konstrukcinių elementų ardymas

Šlaitinių stogų šoninių ir galinių apkalų ardymas

Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos ardymas

Plokščių stogų ritininių dangų ardymas

Išlyginamųjų cementinių sluoksnių ardymas

Plokščių stogų išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių iš birių medžiagų ardymas

Plokščių stogų šiltinamosios izoliacijos ardymas

Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo

Stogų konstrukcijų atstatymas

Šlaitinių stogų murločių įrengimas, gaminant detales objekte

Šlaitinių stogų gegnių įrengimas, gaminant elementus objekte

Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais, keičiant stogų dangas

Šlaitinių stogų medinių paklotų įrengimas, keičiant stogų dangas

Tašelių tvirtinimas prie medinių šlaitinių stogo konstrukcijų papildomam šilumos izoliacijos sluoksniui įrengti

Šlaitinių stogų plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas

Šlaitinių stogų plėvelinės izoliacijos tvirtinimas tašeliais (vėdinamo tarpo įrengimas)

Plokščių stogų cementinių išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas

Plokščių stogų išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais

Plokščių stogų išlyginamųjų ir nuolydžio sluoksnių įrengimas iš birių medžiagų

Plokščių stogų nuolydžio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių

Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas

Plokščių stogų pagrindų džiovinimas

Plokščių stogų pagrindų gruntavimas

Plokščių stogų klijuotinės garo izoliacijos įrengimas

Plokščių stogų plėvelinės garo izoliacijos įrengimas

Plokščių stogų „pūslių" remontas ritininėje dangoje, priklijuojant lopus

Stogų šiltinimas

Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu apkrovas nelaikančiomis mineralinės vatos plokštėmis

Vėjo izoliacinių plokščių klojimas, šiltinant šlaitinius stogus

Šlaitinių stogų šiltinimas putų polistireno plokštėmis

Stogų šiltinimas, užpurškiant poliuretano putų sluoksnį

Šlaitinių stogų šiltinimas, užpurškiant termoputų sluoksnį

Šlaitinių stogų nešiltintoje pastogėje perdangų šiltinimas izoliacinėmis plokštėmis

Šlaitinių stogų nešiltintoje pastogėje perdangų šiltinimas ekovata

Šlaitinių stogų nešiltintoje pastogėje perdangų šiltinimas, užpurškiant poliuretano putų sluoksnį

Šlaitinių stogų nešiltintoje pastogėje perdangų šiltinimas, užpurškiant termoputų sluoksnį

Plokščių stogų šiltinimas apkrovas laikančiomis mineralinės vatos plokštėmis

Plokščių ventiliuojamų stogų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis

Plokščių stogų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis

Plokščių stogų šiltinimas polistireninio putplasčio plokštėmis

Plokščių stogų, apšiltinamų polistireniniu putplasčiu, papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas

Plokščių stogų šiltinamųjų laminuotų polistireninio putplasčio plokščių klojimas

Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas

Stogų dangų įrengimas

Šlaitinių stogų dengimas banguotais beasbesčio šiferio lakštais

Šlaitinių stogų dengimas banguotais bituminiais lakštais

Šlaitinių stogų dengimas plieniniais profiliuotais lakštais

Šlaitinių stogų dengimas plieniniais lakštais - čerpėmis

Šlaitinių stogų dengimas keraminėmis, betoninėmis čerpėmis

Šlaitinių stogų dengimas anksčiomis bituminėmis čerpėmis

Šlaitinių stogų papildomo hidroizoliacinio sluoksnio įrengimas bituminių čerpių stogams

Šlaitinių stogų dengimas lygia skarda

Plokščių stogų dangos

Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga

Plokščių stogų dengimas ritinine sintetine danga

Plokščių stogų plėvelinio skiriamojo arba apsauginio sluoksnio įrengimas

Papildomas stogo dangos tvirtinimas profiliais

Papildomas stogo dangos tvirtinimas smeigėmis

Plokščių stogų parapetų ir deformacinių siūlių aptaisymas vieno sluoksnio ritinine danga

Kitų stogų konstrukcinių elementų įrengimas

Šlaitinių stogų, dengtų lakštine danga, kraigų įrengimas

Šlaitinių stogų, dengtų čerpėmis, kraigų įrengimas

Šlaitinių stogų šoninių ir galinių karnizų elementų tvirtinimas

Šlaitinių stogų karnizų apkalimas

Šlaitinių stogų vidinių tarpšlaičių (sąlajų) įrengimas

Šlaitinių stogų vėjalenčių įrengimas

Šlaitinių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas

Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas

Šlaitinių stogų metalinių kopetėlių (laiptelių) įrengimas

Šlaitinių stogų lietaus nuvedimo sistemos montavimas

Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga

Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas

Medinių tašelių tvirtinimas parapetų apskardinimui

Parapetų aptaisymas skardos lenktais profiliais

KITA

Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas

Pastolių uždengimas apsaugine danga ir nudengimas

Statybinio laužo nuleidimo latakų įrengimas ir išardymas

Medinių paviršių antiseptinimas

Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais skiediniais

Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais dažais

Kiekis krepšelyje: