Rinkinio normatyvų sudėtis

 1. Griovių priežiūros darbai
 2. Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais
 3. Pagriovių lėkščiavimas
 4. Pagriovių išarimas ir lėkščiavimas
 5. Latakų kasimas
 6. Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu
 7. Nuslinkusių šlaitų užpylimas ir sutvarkymas
 8. Žabų tvorelių išardymas
 9. Griovių šlaitų papėdės tvirtinimo sienutės iš lentų remontas
 10. Mechanizuotas griovių šlaitų ir kraštų šienavimas
 11. Griovių šlaitų šienavimas rankiniu būdu0
 12. Ajerų, meldų , nendrių, žliugių ir kitokios augmenijos pašalinimas iš griovių dugno
 13. Krūmų atžalų pjovimas
 14. Nušienautos žolės ant griovių šlaitų sugrėbimas
 15. Smulkaus miško ir krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu
 16. Drenažo remonto darbai
 17. Drenažo linijų paieška daugiakaušiais ekskavatoriais
 18. Drenažo linijų paieška vienakaušiais ekskavatoriais
 19. Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriais
 20. Sausintuvų sujungimas su naujai įrengtu rinktuvu
 21. Remontuojamų žiočių pakeitimas
 22. Žiočių - latakų pakeitimas
 23. Žiočių – gelžbetonio plokščių pakeitimas
 24. Gelžbetoninių kontrolinių šulinių remontas
 25. Sąnašų išvalymas iš šulinių
 26. Sąnašų išvalymas iš vamzdinių vandens pralaidų
 27. Tarpų tarp gelžbetoninių pralaidų vamzdžių užtaisymas
 28. Kiti darbai
 29. Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių pakeitimas
 30. Kelių dangos lyginimas
 31. Akmenų iškėlimas iš tranšėjos
 32. Sargšulių pastatymas
 33. Laikino filtro montavimas
 34. Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais
Kiekis krepšelyje: