Sukamasis, kalamasis ir sraigtinis gręžinių gręžimas
Gręžinių tvirtinimas apsauginiais vamzdžiais
Apsauginių vamzdžių ištraukimas
Laisvas vamzdžių nuleidimas arba iškėlimas
Tamponažiniai darbai
Filtro nuleidimas
Tarpvamzdžio ertmės užpylimas frakciniu žvyru
Vandens išpumpavimas iš gręžinio
Gręžimo brigados darbas, atliekant geofizinius tyrimus gręžinyje
Kiekis krepšelyje: