N49P rinkinys. Liftų, eskalatorių montavimo darbai Keleivinių ir krovininių liftų montavimas
Laiptų liftų ir keltuvų neįgaliesiems montavimas
Eskalatorių ir keleivių transporterių montavimas
Liftų plieninių konstrukcijų montavimas
Liftų tinklo pertvarų įrengimas
Pastolių ir aptvėrimų įrengimas liftų šachtoje
  N49P rinkinys. Liftų, eskalatorių remonto darbai Liftų mechaninės dalies mazgų ir agregatų keitimas
Liftų mazgų ir agregatų atskirų detalių, elementų keitimas
Liftų elektros grandinės ir aparatų keitimas   D1P rinkinys. Elektrotechninių įrenginių paleidimo ir derinimo darbai (liftai, eskalatoriai) Keleivinių ir krovininių lyninių ir hidraulinių liftų paleidimo ir derinimo darbai
Laiptų liftų ir keltuvų paleidimo ir derinimo darbai
Eskalatorių paleidimo ir derinimo darbai
Keleivių transporterių paleidimo ir derinimo darbai
9-nių sustojimų keleivinio lyninio lifto paleidimo ir derinimo darbai
Kiekis krepšelyje: