Konstrukcijų prietaisams, automatizacijos priemonėms ir mechanizmams montavimas
Automatizacijos prietaisų montavimas
Medžiagų fizinės-cheminės sudėties analizės prietaisų montavimas
Rėmų valdymo aparatūrai montavimas
Valdymo aparatūros montavimas
Pultų ir vaizdinės informacijos aparatūros montavimas
Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezų) montavimas
Kištukinės jungties įrengimas, aparatūros pajungimas kištukine jungtimi
Daugiagyslių kabelių surinkimas ir įvėrimas į apvalkalą
Vykdymo mechanizmų montavimas
Jungiamojo (sąnaros) mazgo vykdymo mechanizmui montavimas
Automatikos skydų ir pultų montavimas
Elektros instaliacijos montavimas skyduose ir pultuose
Vamzdelių montavimas skyduose ir pultuose
Pagalbinės aparatūros ir įtaisų montavimas
Elektros laidų, kabelių bei vamzdelių prijungimas prie automatizacijos
prietaisų ir priemonių
Lygio matavimo ir reguliavimo prietaisų montavimas
Debitmačių siaurinančių įtaisų montavimas
Automatizacijos prietaisų ir priemonių, montuojamų technologiniuose vamzdynuose, montavimas
Automatizacijos sistemų vamzdinės instaliacijos įrengimas
Automatizacijos sistemų įtaisų matavimo, kontrolės, reguliavimo ir valdymo prietaisams montavimas
Kiekis krepšelyje: