Kaina:
17.99 €
Metalinių katilų karkasų išmontavimas (R17)
Šildymo katilų remontas, katilų apmūrijimo plieninių karkasų montavimas (R17)
Katilų apmūrijimo išardymas, katilų išklojimo išdegusių vietų kūrykloje remontas (R17)
Išvirų ir purvo valymas iš katilų ir garo rinktuvų (R17)
Boilerių remontas ir siurblių remontas (R17)
Vamzdynų išardymas, atskirų vamzdynų ruožų keitimas (R17)
Sutraukiamųjų movų vamzdynuose keitimas (R17)
Uždaromosios armatūros įstatymas į veikiančius vamzdynus (R17)
Aklių pastatymas. Kamščių įstatymas į vamzdynus (R17)
Armatūros remontas, čiaupų keitimas (R17)
Vamzdynų paslankių ir nejudamų atramų įrengimas patalpų viduje (R17)
Paronitinių ir guminių tarpiklių keitimas (R17)
Radiatorių, briaunuotų vamzdžių išmontavimas, senų radiatorių sekcijų pergrupavimas (R17)
Radiatorių sekcijų pridėjimas arba nuėmimas, radiatorių ir vamzdynų pravalymas (R17)
Radiatorių kamščių keitimas ir šildymo prietaisams kronšteinų pritvirtinimas (R17)
Pastatų centr. šildymo sistemos hidraulinis išbandymas, ruošiant sistemą šildymo sezonui (R17)
Greitaeigių boilerių ir šiluminio mazgo hidraulinis išbandymas (R17)
Žaliuzi grotelių remontas (R18)
Vėdinimo kanalų valymas (R18)
Vandentiekio vamzdynų iš plieninių ir ketinių vamzdžių ardymas (R19)
Vandentiekio armatūros ir prietaisų nuėmimas, armatūros keitimas (R19)
Vandens čiaupų pastatymas, uždaromosios armatūros įstatymas į esamus vamzdynus (R19)
Išcentrinių siurblių ant vieno veleno su elektros varikliu agregavimas (R19)
Kanalizacijos ketinių ir keraminių vamzdynų ardymas (R19)
Ketinių kanalizacijos vamzdynų atskirų ruožų keitimas pastato viduje (R19)
Sanitarinių prietaisų ir jų dalių nuėmimas, keitimas (R19)
Trapų ir sifonų keitimas (R19)
Apžiūros šulinių remontas, kanalizacijos tinklų valymas (R19)
Kontrolinių (revizijos) šulinių įrengimas (R19)
Dujinių prietaisų nuėmimas (R20)
Sklendžių remontas veikiančiame dujotiekyje (R20)
Flanšų privirinimas prie plieninių vamzdynų (R20)
Stiprinamųjų movų privirinimas dujotiekio sandūrose (R20)
Dujotiekio čiaupų keitimas (R20)
Laidų keitimas magistralėse, stovuose (R21)
Plieninių vamzdžių demontavimas (R21)
Elektros instaliacijos izoliaciniuose vamzdeliuose su metaliniu apvalkalu demontavimas (R21)
Laidų ištraukimas iš vamzdžių ar kanalų, atvirosios elektros instaliacijos demontavimas (R21)
Šviestuvų demontavimas (R21)
Elektros apšvietimo instaliacijos prietaisų ir tvirtinimo detalių demontavimas (R21)
Iki 1 kV oro linijos laidų ant pastatytų atramų keitimas, oro linijų pertiesimas (R21)
Oro linijoms medinių vienstatramstinių atramų keitimas (R21)
Oro linijų atramose medinių pridūrimų keitimas (R21)
Ramsčių keitimas oro linijų atramoms, esamų oro linijų atramų sustiprinimas (R21)
Atramų, ramsčių ir pridūrimų numeracija (R21)
Kiekis krepšelyje: