Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas
Buitinių atliekų šalintuvų vamzdyno vidinių paviršių valymas ir biocheminis apdorojimas
Buitinių atliekų šalintuvų priėmimo vožtuvų - piltuvų ir įrangos valymas
Sienų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, įrengiant medinį karkasą ir aptaisant termoizoliacinėmis apdailos plokštėmis
Sienų, aptaisytų termoizoliacinėmis apdailos plokštėmis, angokraščių aptaisymas
Kiekis krepšelyje: