Pastatų ir inžinerinių statinių vidutinės naudojimo trukmės normatyvai rekomenduojami naudotis, apskaičiuojant nekilnojamo turto atkūrimo (statybinės vertės) kaštus.
Pastatų ir inžinerinių statinių vidutinio fizinio nusidėvėjimo bei eksploatavimo trukmės nustatytos atsižvelgiant į realias atitinkamos paskirties pastatų ir inžinerinių statinių eksploatavimo sąlygas, pagrindinių konstrukcijų ar jų dalių fizinio nusidėvėjimo trukmes, o taip pat į statybos produktų, iš kurių statiniai pastatyti, gyvavimo trukmes.
Statinių vidutinės naudojimo trukmės normatyvai yra sugrupuoti pagal pastatų ir inžinerinių statinių tikslines naudojimo paskirtis ir pateikiami lentelėse pagal statinių grupes:
Gyvenamieji pastatai - gyvenamosios paskirties vieno - dviejų butų, trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai (namai) ir įvairių socialinių grupių asmenims skirti pastatai (namai).
Negyvenamieji (viešojo naudojimo) pastatai - prekybos, paslaugų, administracinės, maitinimo, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, transporto, sporto, religinės ir specialiosios paskirties pastatai.
Negyvenamieji (kiti) pastatai - sandėliavimo, gamybos ir pramonės, pagalbinio ūkio ir kitos (ūkio, fermų, sodų, šiltnamių) ir garažų paskirties pastatai.
Kitos paskirties pastatų vidutinės naudojimo trukmės nustatomos, atsižvelgiant į pastatų naudojimą, t.y. ar jie yra negyvenamieji (viešojo naudojimo), ar negyvenamieji (kiti) pastatai.
Susisiekimo komunikacijos - keliai, keliai (gatvės), geležinkeliai, oro uostų statiniai, vandens uostų statiniai ir kiti transporto statiniai.
Inžineriniai tinklai - vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai, šilumos tiekimo tinklai, elektros tinklai, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos, naftos tinklai ir dujų tinklai (dujotiekis).
Kiti statiniai - hidrotechnikos statiniai, sporto paskirties statiniai ir kitos paskirties statiniai.
Pastatų vidutinė naudojimo trukmė gali būti nustatoma ir pagal atskirų konstrukcinių elementų vidutinės naudojimo trukmės normatyvus arba pagal atskirų konstrukcinių elementų fizinio nusidėvėjimo požymius. Pastatų konstrukcinių elementų vidutinės naudojimo trukmės normatyvai ir fizinio nusidėvėjimo nustatymo požymiai yra pateikiami rinkinio lentelėse.
Atskirų konstrukcinių elementų vidutinės naudojimo trukmės nustatytos, atsižvelgiant į tų konstrukcinių elementų statybos produktus, iš kurių jie yra pastatyti, kompleksiškai įvertinus įvairių faktorių poveikį naudojimo trukmei.

Kiekis krepšelyje: