Geležinkelio transporto kontaktinių tinklų modernizavimas

Laidų keitimas ir esamų kontaktinių pakabų ir papildomų laidų montavimas ant naujų laikančiųjų įtaisų

Laikančiųjų lynų išvyniojimas ant montavimo ritinėlių iš nejudamos platformos

Naujų laikančiųjų lynų perkėlimas nuo montavimo ritinėlių ant gembių balnelių ir pervedimas ant esamų kontaktinių pakabų montavimo ritinėlių

Kontaktinių laidų nuo esamų kontaktinių pakabų perkėlimas ant naujų laikančiųjų lynų stygų

Kontaktinių laidų išvyniojimas ant laikinų stygų

Kontaktinių pakabų reguliavimas, keičiant laikančiuosius lynus ir kontaktinius laidus

Kontaktinių pakabų reguliavimas, keičiant laikančiuosius lynus

 Kontaktinių pakabų reguliavimas, keičiant kontaktinius laidus

Esamų kontaktinių pakabų (be laidų keitimo) perkėlimas ant naujų gembių ir jų reguliavimas

Perstatomų kontaktinių pakabų paruošimas traukinių eismui po kiekvienos eismo pertraukos pabaigos

Inkarinių ruožų naujų sujungimų montavimas, suderinant su esamais

Apsaugų įtaisų montavimas

Inkarinių ruožų naujų sujungimų montavimas, paslenkant juos nuo nuo esamų

Esamų papildomų laidų keitimas (išskyrus bangolaidžius)

Esamų papildomų laidų pervedimas ant naujų palaikomųjų įtaisų

Esamų bangolaidžių pervedimas ant naujų gembių

Šviesolaidinių kabelių pervedimas ant naujų gembių

Kontaktinių laidų pakabų ir papildomų laidų įžeminimas darbų vykdymo metu

Kontaktinių tinklų įtaisų ir papildomų laidų išardymas

Kiekis krepšelyje: